Search This Blog

Sunday, 29 January 2012

ทำความรู้จักกับข้อสอบอยู่อย่างไรในสหราชอาณาจักร Life in UK Test

Life in the UK Test บทความลำดับที่ 1
ทำความรู้จักกับข้อสอบอยู่อย่างไรในสหราชอาณาจักร Life in UK Test
แปลและเรียบเรียงโดย Aphrodite
บทความนี้เหมาะกับคนไทยที่อาศัยในอังกฤษและประเทศอื่นๆ ในสหราชอาณาจักร ที่ต้องการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับการสอบ Life in UK Test เพื่อต่อวีซ่าถาวร ILR (Indefinite Leave to Remain) และการขอสัญชาติบริติช
ทำไมคุณต้องสอบ Life in UK Test
หากคุณต้องการขอมีสัญชาติบริติช(Citizenship) หรือต้องการยื่นคำร้องขอวีซ่า Indefinite leave to remain (ILR) คุณต้องแสดงให้เห็นว่าคุณมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในสหราชอาณาจักร หากคุณอาศัยอยู่ในอังกฤษ สก็อตแลนด์ เวลส์ละไอร์แลนด์เหนือ คุณสามารถทำได้สองวิธีคือ
1. สอบ Life in UK Test
2. สมัครเข้าเรียนภาษาอังกฤษของหลักสูตร English for Speakers of Other Languages (ESOL) ระดับ Entry 1, 2 และเรียนเกี่ยวกับ Citizenship ควบคู่ไป
คุณควรสมัครสอบ Life in UK Test เมื่อไ
สำหรับผู้ที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับ Entry 3 ขึ้นไป คุณควรต้องสอบ Life in UK Test ก่อนที่คุณจะยื่นคำร้องขอสัญชาติ หรือก่อนที่จะขอวีซ่า SET(M) หรือ ILR คุณสามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครสอบเมื่อคุณพร้อม อย่างไรก็ดีไม่ควรสอบก่อนที่จะยื่นคำร้องขอวีซ่า Settlement (ILR, SET(M) ล่วงหน้านานเกินไป
ทั้งนี้คุณจะทราบผลสอบทันทีที่ทุกคนในห้องสอบสอบเสร็จ แต่จะได้รับผล 2 วันหลังสอบ และหากสอบตก ก็ต้องรอ 7 วัน ก่อนที่จะสอบได้อีกครั้ง ดังนั้น หากสอบล่วงหน้าก่อนขอวีซ่าสัก 2 – 3 เดือน ก็น่าจะเป็นเวลาที่เหมาะสม การต่อ ILR นั้นทาง Home office กำหนดให้ต่อเมื่ออายุวีซ่าเหลือ 28 – 30 วัน ดังนั้นคุณก็ควรสอบ Life in UK Test ก่อนหน้านั้น เพื่อว่าจะได้ไม่ต้องพะวักพะวงกับเอกสารอื่นๆ ที่ต้องเตรียม
 หากคุณคิดว่าภาษาอังกฤษของคุณไม่น่าจะเกิน ESOL Entry  2 หรือเทียบเท่า คุณก็ควรลงทะเบียนเรียน ESOL- Skills for Life กับวิทยาลัยใกล้บ้าน อ่านเรื่องคอร์สเรียน ESOL คลิกที่นี่
การเรียน ESOL นั้นจะใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 5 เดือน (ขึ้นอยู่กับว่าเรียนที่ไหน) ก่อนสอบเพื่อใบประกาศ ก่อนเรียน คุณจะได้รับการวัดระดับภาษาในทักษะการฟังและพูด ดังนั้นหากระดับภาษาคุณอยู่ในระดับ Skills for Life Entry 3 หรือมากกว่า คุณก็ต้องสอบ Life in UK Test
หากจะเรียน ESOL – Skills for Life ฟรีต้องมีคุณสมบัติอย่างไร คลิกที่นี่
ผู้ที่ได้รับการยกเว้นให้ไม่ต้องสอบ Life in the UK Test ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร คลิกเพื่ออ่าน
ภาษาที่ใช้ในการทำข้อสอบ Life in UK Test
ข้อสอบที่ออกมาตั้งแต่ต้นนั้นเป็นภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ดี หากคุณจะสมัครสอบในศูนย์สอบที่ตั้งอยู่ในเวลส์ คุณสามารถทำเรื่องขอทำข้อสอบที่เป็นภาษาเวลช์ได้ หรือหากต้องสอบที่สก็อตแลนด์ ก็สามารถทำเรื่องขอทำข้อสอบเป็นภาษาแกลิคสำเนียงสก็อตได้
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องภาษาที่ใช้ในการสอบ สามารถโทรไปได้ที่ 0800 0154 245
สามารถสอบได้ที่ใดบ้าง
ปัจจุบันมีศูนย์สอบอยู่ทั่วประเทศกว่า 6
5 แห่ง
ศูนย์สอบส่วนใหญ่เป็นทั้งสถานที่สำหรับฝึกฝนในการทำข้อสอและเป็นที่ทบทวนทักษะทางคอมพิวเตอร์
อีกด้วย คุณจะได้รับรายละเอียดเกี่ยวกับศูนย์สอบใกล้บ้านตอนที่คุณสมัครสอบกับทางเว็บไซต์ http://lifeintheuktest.ukba.homeoffice.gov.uk/
ค่าธรรมเนียมการสอบ Life in UK Test
จากข้อมูลปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 มิถุนายน 2554 เป็นต้นมา ค่าธรรมเนียมการสอบคือ 50 ปอนด์ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
 หลักฐานที่ต้องนำไปยื่นในวันสอบ Life in UK Test
คุณต้องนำหลักฐานแสดงความเป็นตัวตนของคุณไปยื่นในวันสอบดังนี้ (หมายเหตุ รูปถ่ายที่ปรากฏบนเอกสารทุกฉบับต้องเหมือนตัวคุณเพื่อให้ได้รับการยอมรับจากเจ้าหน้าที่) และพาสปอร์ตที่ออกโดยประเทศไทย แม้ว่าจะหมดอายุแล้วก็ตาม
หลักฐานที่ต้องเตรียมไปคือ
1.ใบขับขี่ที่มีรูปถ่าย สามารถนำไปแสดงประกอบได้ทั้งใบขับขี่ที่ทำในสหราชอาณาจักรหรือใบขับขี่ที่เป็น Provision Driving Licence ทั้งนี้ต้องเป็นเอกสารที่ยังไม่หมดอายุ
2. เอกสารการเดินทางฉบับใดฉบับหนึ่งที่ออกให้โดยโฮมออฟฟิศ เช่น Convention Travel Document (CTD) เอกสารประจำตัวประชาชน CID หรือ ในบุคคลที่ไม่มีสัญชาติก็ให้นำ SPD ไปแสดง ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวเหล่านี้ต้องยังไม่หมดอายุ
3. เอกสารที่แสดงการย้ายถิ่นฐาน ประกอบกับ
4. บัตรประจำตัวประชาชนที่ออกให้โดยโฮมออฟฟิศ Residence Card ซึ่งแสดงให้เห็นสถานะของผู้ถือบัตรและสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ เช่น สามารถทำงานได้ในขณะที่อยู่อาศัยในสหราชอาณาจักร เป็นต้น
นอกจากนั้น คุณต้องนำเอกสารทางการที่แสดงให้เห็นรหัสไปรษณีย์ เพื่อทำการเข้าสอบ หลักฐานในข้อนี้อาจเป็นสมุดบัญชีธนาคารหรือบิลค่าน้ำ ค่าไฟ หรือสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าภาษี Council Tax Bil
ทางศูนย์สอบมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการหรือไม่
ทางศูนย์สอบมีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานให้แก่ผู้ที่ต้องการสิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งจะมีคำถามตอนลงทะเบียนว่าคุณต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกใดบ้าง
หากใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นจะทำข้อสอบได้อย่างไร มีรูปแบบของข้อสอบแบบอื่นไหมที่จะสามารถทำข้อสอบได้
ข้อสอบจะออกแบบมาให้ทำในคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์สอบเท่านั้น คุณสามารถลองใช้เมาส์ ฝึกใช้คีย์บอร์ดและฝึกใช้คอมพิวเตอร์ได้
คุณจะขอความช่วยเหลือได้จากที่ใดบ้างหากใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็น
ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป การจองวันที่เข้าสอบ ต้องใช้ข้อมูลของที่อยู่ทางอีเมลหรืออีเมลแอดเดรส หากคุณยังไม่มีอีเมลแอดเดรส คุณสามารถขอได้จากเว็บไซต์ go-on.co.uk website
.
หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการใช้คอมพิวเตอร์หรือการเข้าใช้อินเตอร์เน็ต ก็สามารถไปทดลองใช้ได้ที่ UK Online centre. หากคุณอาศัยอยู่ในสก็อตแลนด์ เวลส์หรือไอร์แลนด์เหนือ คุณสามารถไปใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ได้ที่ห้องสมุดประจำพื้นที่ ในอัตราค่าบริการที่ฟรี (ราว 30 นาที)หรือคิดค่าบริการเพียงเล็กน้อย
เมื่อสอบผ่านแล้วจะได้รับผลสอบเมื่อไร และจะได้รับผลสอบทางใด
คุณจะทราบผลการสอบทันทีที่ผู้เข้าสอบทุกคนในห้องสอบคุณสอบเสร็จ (รู้ผลสอบในวันที่ทำข้อสอบนั่นเองแต่จดหมายที่แจ้งผลการทดสอบ จะถูกส่งไปให้คุณทางไปรษณีย์ภายใน 2 วันทำการเป็นอย่างน้อย หากคุณสอบผ่าน ซึ่งคุณต้องนำจดหมายไปยื่นประกอบการขอ ILR หรือขอสัญชาติ

บทความที่เกี่ยวข้อง
บทความต่อจากนี้คือ ลักษณะข้อสอบและการเตรียมตัวสอบ Life in UK Test คลิกที่นี่