Search This Blog

Friday, 3 February 2012

คุณสมบัติของผู้ที่เรียน Literacy and Numeracy Learn Direct ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ESOL – บทความที่ 6
คุณสมบัติของผู้ที่เรียน Literacy and Numeracy Learn Direct ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
แปลและเรียบเรียงโดย Aphrodite
บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลเรื่องการให้ได้มาของวุฒิบัตร Adult Literacy และ Adult Numeracy จากการเรียนกับ Learn Direct โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เหมาะสำหรับ
1. คนไทยที่เป็นคู่สมรสของชาวบริติชและชาติอื่นๆ( Settled Person) ที่
1.1 ต้องการหางานทำในอังกฤษ เวลส์และไอร์แลนเหนือ
1.2  ต้องการคุณวุฒิตามระบบอังกฤษ โดยไม่ต้องไปสอบวัดระดับภาษาอังกฤษจาก ESOL Cambridge เช่น FCE, CAE เป็นต้น
และ/หรือ
1.3. ต้องการวุฒิที่เทียบเท่ากับ GCSE(s)
1.4 ต้องการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทางด้านอาชีพ

การเรียนเป็นสิ่งที่หลายคนเบื่อหน่าย นอกจากนั้นการศึกษาก็ต้องใช้เงิน แต่อย่าลืมว่าเมื่อเรียนจบ คุณจะได้สิ่งตอบแทนที่ไม่หมดคุณค่านั่นก็คือ ทักษะการเรียนรู้และวุฒิการศึกษาเพื่อจะสามารถนำไปหางานที่ได้รับค่าตอบแทนสูงขึ้นได้
จะว่าไปแล้วการศึกษาก็คือการลงทุน ต้องอาศัยเงิน แต่หากคุณเข้าข่ายคุณสมบัติต่อไปนี้ คุณสามารถเรียนเพื่อให้ได้วุฒิขั้นต่ำในการหางานในอังกฤษได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ค่ะ (แม้แต่ค่าเดินทาง)
  คุณสมบัติของผู้ที่เรียน Literacy and Numeracy Learn Direct ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
1. ต้องมีวีซ่าที่แสดงว่ามีสิทธิ์อาศัยและทำงานในอังกฤษและประเทศอื่นๆในสหราชอาณาจักรได้
2. ต้องอาศัยในอังกฤษหรือประเทศอื่นๆ ในสหราชอาณาจักร อย่างน้อย 3 ปี
3. ต้องไม่มีวุฒิทางการศึกษาจากระบบการศึกษาอังกฤษ (ในกรณีนี้ วุฒิการศึกษาจากไทยไม่ถือว่ามีวุฒิค่ะ )
Skills you can learn from LearnDirect
Adult Literacy คืออะไร
คือการเรียนอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษค่ะ คุณจะได้เรียนทั้งการอ่าน การเขียน เครื่องหมายวรรคตอนและไวยากรณ์ การฟัง การพูดและการสะกดคำ
Adult Numeracy คืออะไร
คือ คณิตศาสตร์(อ่านว่า /คะ-นิด-ตะ-สาด/)ค่ะ แม้ว่าเมื่อเรียนจบแล้วจะเทียบเท่ากับ GCSE – Maths แต่เนื้อหาที่เรียนใน Adult Numeracy จะเน้นนำไปประกอบอาชีพมากกว่าการศึกษาต่ออย่างเนื้อหาคณิตศาตร์ของ GCSE ค่ะ
ทั้งสองวิชา เริ่มจาก Entry 1, Entry 2 , Entry 3 – Level 1 , Level 2 ระดับสูงสุดคือ Level 2 ซึ่งเทียบเท่า NVQ Level 2 , Skills for Life Level 2 และ GCSE – เกรด  A* - c
นอกจากนั้นคุณยังเรียนICT หรือทักษะเบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์ได้ด้วย แต่มีสอนแค่ Entry 1, Entry และ Entry 3
ระยะเวลาในการเรียน
ระยะเวลาในการเรียนทั้งคอร์สนั้น ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของคุณค่ะ ตอนที่ลงทะเบียนเรียน คุณจะต้องทำการสอบวัดระดับ จากนั้นคุณก็จะเรียนจากระดับต่ำสุดที่คุณสอบได้ไปจนถึง Level2
ศูนยการเรียนอยู่ที่ไหน
คุณสามารถไปเรียนได้ที่ห้องสมุดท้องถิ่นหรือหากไม่สะดวกก็สามารถเรียนที่บ้านได้
ระบบการเรียนการสอน
ระบบการเรียนการสอน มี 2 ระบบ
1. เป็นระบบการเรียนแบบออนไลน์กับไปเรียนในศูนย์ ซึ่งส่วนใหญ่มักตั้งอยู่ตามห้องสมุดท้องถิ่น ระบบนี้จะดีตรงที่หากคุณมีข้อสงสัยคุณจะสามารถถามติวเตอร์ได้ หากเลือกแบบนี้ ควรไปที่ศูนย์อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง ครั้งละ 1 – 2 ชั่วโมง
2. เรียนที่บ้าน หากต้องการเรียนที่บ้านเท่านั้นก็ต้องมีคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตค่ะ
คุณจะไปติดต่อได้ที่ไหนหากต้องการเรียน
ให้คุณใส่ postcode หรือรหัสไปรษณีย์ที่บ้านลงในหน้าที่ค้นหาศูนย์ จากนั้นก็สามารถโทรศัพท์ อีเมล หรือไปติดต่อด้วยตัวเองได้ค่ะ
หากต้องการหาศูนย์การเรียนใกล้บ้าน ใช้นำลิงก์นี้ไปเปิดในหน้าใหม่นะคะ http://www.learndirect.co.uk/aboutlearndirect/centresearch/
ข้อเสนอแนะจาก Aphrodite
แนะนำว่าควรลงทะเบียนเรียน Adult Numeracy และ ICT กับศูนย์ แต่ให้เรียน ESOL กับ Local College เพราะการเรียน ESOL นั้น ควรเรียนกับครูและมีเพื่อนร่วมชั้น เพื่อจะได้ฝึกทักษะฟัง-พูดค่ะ
ที่มาของแหล่งข้อมูล http://www.learndirect.co.uk/
บทความที่เกี่ยวข้อง

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.