Search This Blog

Saturday, 5 May 2012

หากคุณมาด้วยวีซ่าท่องเที่ยว คุณสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐได้ฟรีหรือไม่


การเข้ารับการรักษาในกรณีเกิดการเจ็บป่วยระหว่างการเดินทางและพำนักในสหราชอาณาจักร
บทความโดย Aphrodite
(มีทั้งหมด 3 บทความ)
บทความที่ 1 หากคุณมาด้วยวีซ่าท่องเที่ยว คุณสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐได้ฟรีหรือไม่
มีสมาชิกสอบถามเข้ามา หากต้องการให้บิดามารดาที่ป่วยเป็นโรคประจำตัวมาเที่ยวหรือมาพักผ่อนกับครอบครัวที่สหราชอาณาจักรด้วยวีซ่าประเภทท่องเที่ยว (General Visit, Family visitor)  เป็นเวลา 6  เดือนจะจัดการเรื่องการรักษาพยาบาลอย่างไร ากอาการโรคประจำตัวของท่านกำเริบ
Aphrodite ได้แสดงความคิดเห็นเบื้องต้นไปว่า ผู้ที่จะได้รับการรักษาจาก NHS โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนั้น ส่วนใหญ่ต้องเป็นผู้ที่อาศัยในฐานะ Residecnt หรือผู้ที่อาศัยในสหราชอาณาจักร เช่น มาทำงาน  มาเรียนด้วยวีซ่านักเรียน Tier 4 (ที่ไม่ใช่ Student Visitor) มาอยู่ในฐานะคู่สมรส พาร์ทเนอร์และลูกหรือพ่อแม่ที่คุณขอวีซ่า Settlement ให้ ซึ่งเมื่อลองเข้าไปศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ของ NHS ในส่วนที่เป็น Department of Health ก็เป็นไปอย่างที่ Aphrodite คิด และเห็นว่าข้อมูลเป็นประโยชน์ จึงได้นำมาแปลและเรียบเรียงไว้ ส่วนตอนท้ายของบทความจะเป็นการนำเสนอทางออกในการรักษาพยาบาล กรณีที่คุณต้องการให้บิดามารดาหรือญาติสนิทมาเยี่ยมมาอยู่ด้วยวีซ่าประเภทท่องเที่ยว Visit Visa เป็นเวลา 1 เดือนขึ้นไป

OVERSEAS VISITORS TO THE UK USUALLY HAVE TO PAY FOR NHS TREATMENT
อย่างที่แจ้งไว้เบื้องต้นว่า แม้ว่าทาง NHS และบริการในเครือของ NHS จะคิดค่าบริการทั้งค่าตรวจรักษา ค่ายา ค่าเครื่องมือแพทย์ ค่าเตียง ต้น แม้ว่าผู้ป่วยไม่มีศักยภาพที่จะชำระค่าบริการที่สูงได้ แต่ทาง NHS จะทำการรักษาให้ก่อนเพื่อรักษาชีวิตผู้ป่วย
บริการทางการแพทย์บางบริการจะได้รับการรักษาพยาบาลฟรี แม้ว่าคุณจะไม่ได้อาศัยทำงานในสหราชอาณาจักรดังต่อไปนี้
คุณ ในที่นี้ หมายถึง ผู้ที่ถือวีซ่าประเภท Visit Visa ทั้ง General Visit, Family Visit, Student Visit เป็นต้น
1. หากเป็นการเจ็บป่วยด้วยอุบัติเหตุ จะได้รับการรักษาพยาบาลฟรี หาก
1.1 ไปรับการรักษาที่ Medical Practice
1.2 รับการรักษาที่ห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาล Accident and Emergency (A&E)
1.3 รับการรักษาที่ศูนย์ NHS Walk-in ที่ให้บริการลักษณะเดียวกับแผนกฉุกเฉินตามโรงพยาบาล
แต่หากคุณต้องรับการรักษาในลักษณะผู้ป่วยในหรือนอนรับการรักษาในโรงพยาบาล แม้ว่าจะเป็นการรักการรักษาแบบผู้ป่วยฉุกเฉิน คุณก็ต้องเสียค่ารักษา ค่าผ่าตัด ค่ายา เป็นต้น และเมื่อได้ไปพักที่บ้าน แต่ยังต้องไปรับการรักษาแบบติดตามผล เช่น ไปล้างแผล ไปตามวันที่หมดนัด เป็นต้น คุณก็ต้องเสียค่ารักษาพยาบาลในส่วนนั้น
หมายเหตุ ไม่ได้ฟรีสำหรับทุกคน
2. ผู้ป่วยที่เจ็บป่วยจากการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ เช่น เอดส์ ยกเว้นเป็นการตรวจวินิจฉัยครั้งแรก เป็นต้น
3. ผู้ป่วยจิตเภท
4. การคุมกำเนิดและการวางแผนครอบครัว (ยาคุมกำเนิด และถุงยาง เป็นต้น)
ข้อความที่เป็นภาษาอังกฤษคือ
Who does not have to pay for their hospital treatment?
There are some services that are free of charge to everyone:
  • Emergency treatment given inside an Accident and Emergency (A&E) department, a minor injuries unit or a NHS Walk-in Centre (emergency treatment given after admission to the hospital is not free to all);
  • Treatment for certain infectious diseases, including sexually transmitted infections (excluding HIV/AIDS where it is only the first diagnosis and connected counselling sessions that are free to everyone);
  • Compulsory psychiatric treatment;
  • Family planning services.
ด้วยเหตุนี้ หากคุณต้องการให้บิดามารดาหรือสมาชิกในครอบครัวมาพำนักกับคุณด้วยวีซ่าประเภท Visit คุณควรต้องทำประกันการเดินทางให้ท่านจากประเทศไทย อย่างไรก็ดีแผนประกันส่วนใหญ่คุ้มครองจนถึงอายุ 70 – 75 ปี เท่านั้น ดังนั้นหากคุณต้องการให้มีความคุ้มครองทุกอายุ คุณต้องจ่ายเพิ่ม
หากบุคคลเหล่านั้นมีประกันชีวิตอยู่แล้ว ก่อนการเดินทางก็ควรสอบถามไปที่บริษัทที่ทำประกันชีวิตว่า แผนประกันนั้นคุ้มครองในกรณีการพำนักในต่างประเทศหรือไม่ หากไม่ คุณควรต้องทำประกันการเดินทางเพิ่ม ประกันการเดินทางส่วนใหญ่ จะประกันทั้งอุบัติเหตุและการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลอย่างไม่คาดฝัน
ที่มา เว็บไซต์ Department of Health ของ National Health Service (NHS)
http://www.dh.gov.uk/en/Healthcare/Entitlementsandcharges/OverseasVisitors/index.htm