Search This Blog

Tuesday, 13 September 2011

ทำไมวีซ่าของคุณไม่ผ่านและทำไมคุณจึงถูกปฏิเสธวีซ่า

UK Visa บทความลำดับที่ 00
ทำไมวีซ่าของคุณไม่ผ่านและทำไมคุณจึงถูกปฏิเสธวีซ่า
บทความ: โดย Aphrodite
 บทความนี้เหมาะกับผู้ที่ถูกปฏิเสธวีซ่า โดยเฉพาะวีซ่าท่องเที่ยว และผู้ที่กำลังเตรียมตัวขอวีซ่าทุกประเภทจากประเทศไทยมายังสหราชอาณาจักร
Aphrodite
สังเกตว่าช่วงนี้มีคนบ่นเรื่องขอวีซ่าแล้วไม่ได้กันมากขึ้น (ไม่มีข้อมูลทางสถิติที่แน่ชัด) แม้ว่าจะเป็นวีซ่าท่องเที่ยวก็ตาม ที่แย่กว่านั้นคือบางคนได้วีซ่าท่องเที่ยวมาจากประเทศไทยแต่ไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าประเทศถูกส่งตัวกลับ(1 คน ) ดังนั้น วันนี้จึงขอนำเสนอบทความสั้นๆ ที่รวบรวมสาเหตุมาจากการติดตามอ่านกรณีศึกษาตามเว็บบอร์ดต่างๆ และชมจากรายการโทรทัศน์ UK Border
ขอออกตัวก่อนว่า บทความนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ เพราะ Aphrodite จะคอยเก็บเกี่ยวสิ่งที่ได้อ่าน ได้ฟัง ได้ดู แล้วจะมาเสริมเพิ่มแต่งไปเรื่อยๆ ค่ะ
การให้วีซ่าไม่ได้ป้องกันไม่ให้คนเข้าประเทศ/ย้ายไปอยู่ในประเทศอื่นๆ แต่เป็นการควบคุมการหลบหนีเข้าเมืองไปทำงานอย่างผิดกฎหมาย ดังนั้นการตรวจใบคำร้องและหลักฐานจึงสำคัญมาก 
เหตุุผลที่คุณไม่ได้วีซ่าอาจเกิดจากข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
 1. มีเงินไม่พอที่จะ support ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของตนเอง 
 2. ไม่มีงานทำและหวังไปหางานทำที่สหราชอาณาจักรด้วยวีซ่าประเภท Visit 
3. ประเภทที่เป็นแฟนกับคนในประเทศนั้นๆ แต่ 
 3.1 ไม่เคยเจอตัวกันเลย หรือระยะเวลาในการเจอกันไม่นานพอ
3.2 ติดต่อกันทางเน็ตเท่านั้น  
4. มีความสัมพันธ์กับคนในประเทศนั้นๆ จริงทั้งอยู่ด้วยกันและเป็นแฟนกัน แต่ไม่ได้ส่งเอกสารแสดงความสัมพันธ์ประกอบการยื่น เช่น ไม่มีรูปถ่ายที่ถ่ายด้วยกัน ไม่มีหลักฐานแสดงว่ามีการติดต่อกันอย่างสม่ำเสมอ หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีไม่ว่าจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็เป็นหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ที่ดี
5. สมัครวีซ่าผิดประเภท
6. ส่งเอกสารสำคัญ โดยเฉพาะทางการเงิน การงานไม่ครบ
 7. ใช้หลักฐานเท็จในการยื่น 


การขอวีซ่านั้นคุณต้องทำให้เจ้าหน้าที่พิจารณาคำร้องของสถานทูตมองเห็นเจตนาอันบริสุทธิ์ของคุณให้มากที่สุด ในกรณีวีซ่าท่องเที่ยว คุณก็ต้องแสดงหลักฐานทางการเงินให้มากที่่สุด โฉนดที่ดิน บัญชีกี่บัญชีที่มีก็ยื่นได้หมด 
ส่วนวีซ่าท่องเที่ยวที่ไปเยี่ยมแฟน เพื่อน ครอบครัว และวีซ่าติดตามคู่สมรสและวีซ่าแต่งงาน(คู่หมั้น) คุณก็ต้องแสดงหลักฐานให้เห็นว่าคุณรู้จักกันได้อย่างไร รู้จักกันจริง โดยเรื่องนี้จะเขียนอีกครั้งในบทความการยื่นคำร้องวีซ่าติดตามคู่สมรสและวีซ่าแต่งงานค่ะ
หากคุณได้รับวีซ่ามาจากประเทศไทย แต่ถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ อาจเป็นไปได้ว่า
1.คุณมีงานทำตอนที่กำลังกรอกคำร้องขอวีซ่า แต่เมื่อได้วีซ่าแล้ว กลับลาออกจากงานเพื่อหวังจะอยู่ในสหราชอาณาจักรนานกว่าที่ระบุไว้ในใบคำร้อง
2. เมื่อมาถึงสหราชอาณาจักรทำให้แล้วไม่สามารถทำให้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเห็นความตั้งใจว่าเมื่อเสร็จสิ้นการเที่ยวชมแล้วจะกลับประเทศ เช่น ไม่มีตั๋วเดินทางกลับ 9. มีเอกสารในการทำงานติดตัวมาในขณะที่ถือวีซ่าท่องเที่ยว (Visit Category)
3. บอกกับทางตำรวจตรวจคนเข้าเมืองว่าคุณมาช่วยเลี้ยงหลาน ทำงานการกุศลในขณะที่มาด้วยวีซ่า Visit (General Visit, Family Visit อะไรก็ตามที่มีคำว่า Visit คุณไม่สามารถทำงานทั้งที่ได้รับค่าตอบแทนและไม่ได้รับค่าตอบแทนค่ะ)