Search This Blog

Monday, 29 August 2011

UK VISA_Online Application_Log in

UK VISA การกรอกวีซ่ามายังสหราชอาณาจักรออนไลน์ ตอนที่ 2 การเข้าสู่หน้าเว็บไซต์เพื่อทำการกรอกใบคำร้องออนไลน์

บทความโดย Aphrodite

บทความนี้เขียนขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการ ช่วยให้คุณกรอกคำร้องขอวีซ่ามายังสหราชอาณาจักรออนไลน์ เหมาะสำหรับคนไทยที่ถือพาสปอร์ตไทยและอาศัยในประเทศไทยและต้องการกรอกคำร้องวีซ่ามายังสหราชอาณาจักรออนไลน์
บทความนี้แบ่งเนื้อหาเป็น 2 ส่วนคือ มาทำความรู้จักปุ่มต่างๆ ที่ใช้ในการกรอกวีซ่า และ การเข้าสู่หน้าเว็บไซต์เพื่อกรอกวีซ่ามายังสหราชอาณาจักรออนไลน์

1. มาทำความรู้จักปุ่มต่างๆ ที่ใช้ในการกรอกวีซ่า

 ก่อนกรอก เราควรมารู้จักปุ่มต่างๆ ที่ใช้ในการกรอกกันก่อน หากต้องการดูภาพขยาย ให้คลิกที่รูป

เรามาทำความรู้จักกับปุ่มต่างๆ ก่อนว่ามันมีความหมายว่าอย่างไร หมายเหตุ ภาพที่นำมาประกอบเท่านั้น ไม่ได้ต่อเนื่องกับภาพ 1 ให้สังเกตปุ่มและอ่านคำอธิบาย
ภาพแนะนำปุ่มที่อาจต้องใช้ในการกรอกใบคำร้องออนไลน์
หมายเลข 1 เป็นภาพปฏิทิน ให้กด/คลิกเพื่อกรอกวันที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวัน- เดือน ปีเกิด หรือวันเดินทางไป กลับ เริ่มจากการเปลี่ยนเดือนก่อน จะช่วยให้กรอกง่ายขึ้น
หมายเลข 2 เป็นภาพเครื่องหมายคำถาม ? ให้กด/คลิกเมื่อต้องการคำอธิบายเกี่ยวกับคำถามต่างๆ เมื่อคลิกเครื่องหมายนี้ คำอธิบายจะปรากฏตรงด้านซ้าย (ดูรายละเอียดกดที่นี่)
หมายเลข 3 เป็นภาพ  ในกรอบสีส้ม ให้กด/คลิกเมื่อต้องการเซฟข้อมูล ( Save) 

Previous - ให้กด/คลิกเมื่อต้องการกลับไปหน้าก่อนเพื่อแก้ไขหรือตรวจสอบข้อมูล
Next - ให้กด/คลิกเมื่อต้องการกรอกใบคำร้องในหน้าต่อไป

  
2. การเข้าสู่หน้าเว็บไซต์เพื่อกรอกวีซ่ามายังสหราชอาณาจักรออนไลน์
 
ก่อนกรอกคำร้องขอวีซ่ามายังสหราชอาณาจักรกรุณาตรวจสอบให้มั่นใจว่า
1. คุณมีบัญชีชื่ออีเมล
 2. คุณมีพาสปอร์ตอยู่กับตัว
3. พาสปอร์ตฉบับเก่า (ถ้ามี)
 4. ที่อยู่ที่อังกฤษ (ถ้ามี)
5. กำหนดการการเดินทางเพื่อกรอกวันที่ต้องการเดินทางไป – กลับ
6. ตัวช่วยในการกรอกคือ หน้าบล็อกนี้ค่ะ
 7. เครื่องพรินท์ที่ต่อกับคอมพิวเตอร์ในกรณีที่กรอกเสร็จในคราวเดียวแล้วต้องการพรินท์เลย


     การเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ มีหลายทาง แต่ Aphrodite ขอเลือกวิธีนี้ 1.   เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ Visa4UK  โดยพิมพ์ตรงที่อยู่เว็บไซต์ว่า http://www.visa4uk.fco.gov.uk/ หน้านี้ค่ะ ข้างล่างคือภาพของหน้าเว็บไซต์ทึ่คุณจะกรอกคำร้อง 2.   กด/คลิก ตรง Apply Online (ตรงมุมขวาล่างที่มีหมายเลข 2 กำกับ)


 ภาพ 1 หน้าเว็บไซต์ visa4UKคลิกที่รูปเพือดูภาพขยาย
 3. อ่านคำนำและกดคลิกว่าได้อ่านข้อตกลงก่อนทำการกรอก
ข้อมูลที่ปรากฏจะอธิบายว่าการกรอกวีซ่าออนไลน์นั้นบังคับใช้ในประเทศใดบ้าง และต้องใช้หลักฐานอะไรในการกรอกบ้าง ซึ่งก็เหมือนที่ Aphrodite ได้แนะนำไปแล้วในตอนต้น
สิ่งที่ต้องทำคือ 1. กด/คลิกตรงสี่เหลี่ยมเล็กใกล้ขอบล่างที่เขียนว่า I have read the above information and the relevant guidance notes.  จากนั้นก็ 2. กด/คลิก Continue (ดูภาพ 2 การกรอกคำร้องวีซ่าออนไลน์ ประกอบ---จากนั้นก็คลิกตรงที่มีหมายเลข 1 และ 2 ตามภาพประกอบ )
ภาพ 2 การกรอกหน้าแรกของใบคำร้องวีซ่าสหราชอาณาจักรออนไลน์ Application Security (คลิกเพื่อดูภาพขยาย)

4.กรอกหน้าแรกของใบคำร้องวีซ่าสหราชอาณาจักรออนไลน์ Application Security หน้าแรกที่ต้องกรอก(เป็นหน้าที่ทุกคนต้องกรอกเหมือนกันไม่ว่าจะสมัครวีซ่าประเภทใด (ดูภาพ 3)
ภาพ 3 การกรอกหน้าแรกของใบคำร้องวีซ่าสหราชอาณาจักรออนไลน์ Application Security (คลิกเพื่อดูภาพขยาย)
หมายเลข 1 Enter your E-mail Address ให้กรอกที่อยู่ของอีเมลของท่านที่ท่านจะใช้ในการกรอกนี้ ต้องเป็นอีเมลที่ท่านเปิดเข้าไปดูได้ หากไม่มีอาจเป็นของญาติหรือเพื่อนสนิทใกล้ชิดที่ท่านสามารถเข้าไปดูได้ทุกเมื่อที่ต้องการ อย่างเช่น ในกรณีที่ต้องการสมัครวีซ่าให้บิดามารดาที่ไม่มีอีเมลก็ให้ใช้ของลูกหรือคนสนิทได้
หมายเลข 2 Confirm your E-mail address  ให้กรอกที่อยู่อีเมลเดิม อีกครั้ง
หมายเลข 3 Enter password for your application/ appointment (It should be at least 8 – 12 characters long)ให้กรอกรหัสที่จะใช้ในการเข้ามากรอกใบสมัครนี้ ไม่จำเป็นต้องเป็นรหัสเดียวกับอีเมลที่ใช้ แต่ต้องยาวอย่างน้อย 8 – 12 ตัวอักษร
หมายเลข 4  Confirm your password ให้กรอกรหัสเดียวกับในข้อ 3 อีกครั้ง
หมายเลข 5 Enter a password reminder word ให้กรอก “คำบอกใบ้” ที่จะเป็นคำบอกใบ้ไปถึงรหัสในข้อ 3 ตัวอย่าง หากข้อ 3 รหัสคือ Kate2011 ซึ่งเป็นชื่อเล่นของเรา คำบอกใบ้ในข้อ 4 อาจเป็น my nickname เป็นต้น
หมายเลข 6 Next ให้คลิก/กดเพื่อกรอกใบสมัครหน้าต่อไป
4. การกรอก Visa Requirement –กรอกประเภทวีซ่าที่ต้องการสมัคร (ในขั้นนี้ยัง save ข้อมูลไม่ได้)
ภาพ 4 (2) การกรอก Visa Requirement –กรอกประเภทวีซ่าที่ต้องการสมัคร (คลิกเพื่อดูภาพขยาย)

หมายเลข 1 Current Location คือ ประเทศที่คุณทำการสมัคร ซึ่งก็ต้องเป็นประเทศไทยค่ะ คลิกตรงลูกศร แล้วกด ตัว t จะช่วยให้ไม่ต้องกดแช่หรือ Scroll นาน
หมายเลข 2 Country of Nationality คือประเทศที่เป็นสัญชาติของคุณ ซึ่งก็คือ Thai

หมายเลข 3 Purpose of Application จุดประสงค์ของวีซ่า กด/คลิกลูกศรเพื่อเลือกตามจุดประสงค์ของคุณ ดูภาพ 4 (2) ประกอบ
ภาพ 4 (2) การคลิกเพื่อเลือกจุดประสงค์ของวีซ่า (คลิกเพื่อดูภาพขยาย)

หากคุณต้องการมาเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ และต้องการมีพักกับเพื่อนในสหราชอาณาจักร ให้คุณเลือก General Visitor หรือ หากคุณมีอายุต่ำกว่า 18 ปี ก็ให้เลือก Child Visitor
หากคุณต้องการมาเยี่ยมสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักร ให้คุณเลือก Family Visitor หรือ หากคุณมีอายุต่ำกว่า 18 ปี ก็ให้เลือก Child Visitor
ความหมายของญาติครอบคลุมสามี พ่อ แม่ ลูกชาย ลูกสาว ปู่/ย่า ตา/ยาย หลานชาย/สาว พี่ชาย/สาว ลุง ป้า น้า อา ลูกพี่ลูกน้องที่สนิทเช่น ลูกของน้า/ป้า/อา/ลุง พ่อ-แม่-พี่-น้องของสามี  ลูกเขย/ลูกสาว พ่อ/แม่เลี้ยง ลูกเลี้ยง พี่ชาย/สาวต่างพ่อ-แม่ และพาร์ทเนอร์(คนไทยอาจใช้คำว่าแฟน)ที่อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยามาอย่างน้อย  2-3 ปี ก่อนที่คุณจะสมัครวีซ่า คนเหล่านั้นต้องเป็น British Residentหมายเลข 4 Type of Application เลือกระยะเวลาของวีซ่า หากสมัคร General Visitor  และ Family Visitor และเดินทางเป็นครั้งแรกควรเลือก Single, Double, Multiple up to 6 Months เพราะในกรณีที่เลือก  1 – 2 ปีนั้น ส่วนใหญ่จะเหมาะกับคนที่แต่งงานกับคนสัญชาติบริติชและเคยเดินทางมาแล้ว และ/หรือคนที่มีธุรกิจและต้องเดินทางไปมาบ่อยเท่านั้น การขอวีซ่าเพื่อมาท่องเที่ยวที่อังกฤษเป็นครั้งแรกไม่ควรเลือก 1 – 2 ปี เพราะได้รับการปฏิเสธค่ะ

ภาพ 4 (3)Type of Visa เลือกระยะเวลาของวีซ่า หากสมัคร General Visit และเดินทางเป็นครั้งแรกควรเลือก Single, Double, Multiple up to 6 Months (คลิกเพื่อดูภาพขยาย)
 หมายเลข 5 Next คลิก/กด เพื่อกรอกใบคำร้องหน้าต่อไป