Search This Blog

Sunday, 24 November 2013

ชีวิตของคนเข้ามาทำงานอย่างผิดกฎหมายในอังกฤษ

ชีวิตของคนเข้ามาทำงานอย่างผิดกฎหมายในอังกฤษ
Illegal Workers arrested by UK Border Force
 บทความโดย Aphrodite

ชาวต่างชาติที่ถือสัญชาติ(พาสปอร์ต)บริติช ยุโรป สหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย มีจะได้รับวีซ่าท่องเที่ยวให้เข้ามาพำนักในประเทศไทยได้ 30 วัน โดยที่ไม่ต้องขอวีซ่าล่วงหน้ามาจากประเทศของตน เรียกว่า Visa on Arrival แต่เหตุใดคนไทยจึงต้องขอวีซ่าเวลาที่ต้องการเข้าไปพำนักท่องเที่ยวยังประเทศเหล่านั้น คำตอบก็คือ คนไทยเป็นประชากรในประเทศที่กำลังพัฒนา
ด้วยเหตุนี้ ทางตำรวจตรวจคนเข้าเมืองของประเทศหรือทวีปเหล่านั้นต้องมั่นใจว่าหากออกวีซ่าให้แล้ว คนไทยโดยเฉพาะผู้หญิงจะไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบทางเพศหรือถูกบังคับให้ขายประเวณีหรือ Sex Slaves ซึ่งประเทศที่พัฒนาแล้วดังกล่าวพยายามที่จะกำจัดปัญหาดังกล่าวให้หมดลงภายในประเทศของตน
อย่างไรก็ดี ความเคร่งครัดรัดกุมนั้นมีผลให้บรรดาผู้หญิงไทยที่มีเจตนาบริสุทธิ์ที่ต้องการเดินเทางมาเพื่อเยี่ยมเยือนแฟนหรือสามีก็ได้ผลกระทบไปด้วย และต้องแสดงหลักฐานที่แสดงความสัมพันธ์ที่แท้จริง คลิกเพื่ออ่านหลักฐานที่แสดงความสัมพันธ์ในการขอวีซ่า
เหตุผลอื่นก็อย่างเช่น ประชาชนจากหลายประเทศที่กำลังพัฒนาหรือด้อยพัฒนาขอวีซ่าท่องเที่ยวเข้ามา แต่เมื่อถึงเวลาต้องกลับคนเหล่านั้นไม่ยอมกลับประเทศและอาศัยอย่างผิดกฎหมาย หลายคนเลือกที่จะเสี่ยง แต่คุณรู้หรือไม่ว่า คุณต้องประสบกับปัญหาใดบ้างหากตัดสินใจผิดพลาดเพียงครั้งเดียว
1. คนที่เสี่ยงเข้ามาหางานทำอย่างผิดกฎหมาย แม้นายจ้างไทยจะรับคุณเข้าทำงานทั้งๆ ที่รู้ว่าคุณไม่มีวีซ่าที่ถูกกฎหมาย นั่นก็เพราะ เขาจ้างคุณด้วยค่าแรงที่ถูกและน้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำที่คุณควรจะได้รับ หากคุณเลือกที่จะอยู่อย่างถูกเอารัดเอาเปรียบ คุณควรต้องมั่นใจว่าคุณจะไม่เจ็บไข้ ด้วยเหตุผลข้อที่สอง
ร้านอาหารเอเซียมักถูกจับตามองในเรื่องการจ้างแรงงานผิดกฎหมาย
2. ในสหราชอาณาจักร คุณไม่สามารถหาซื้อยาปฏิชีวนะได้โดยไม่ได้รับการอนุมัติจากแพทย์ คุณสามารถหาซื้อยาแก้แพ้ ยาอมแก้เจ็บคอ หรือพาราเซตามอลได้ แต่ยาเหล่านั้นไม่ได้แก้ไขโรคที่สาเหตุและราคายากับค่าแรงต่อชั่วโมงของคุณก็อาจจะพอกัน หากคุณได้รับอุบัติเหตุ คุณต้องจ่ายค่ารักษาที่แพงมากเพราะคุณไม่มีประกันสังคมและการส่งตัวไปรักษาที่เมืองไทยก็หมายถึงเงินจำนวนมากเช่นกัน
3. คุณต้องอยู่อย่างหลบๆ ซ่อนๆ ไม่ใช่ว่านายจ้างทุกคนจะรับคุณเข้าทำงาน เขาไม่อยากเสี่ยงกับค่าปรับที่ถูกหากจับได้ว่าเขาจ้างแรงงานผิดกฎหมาย และตำรวจตรวจคนเข้าเมืองในอังกฤษก็ทำงานอย่างเข้มงวดและกระตือรือร้นตลอดเวลา
4. คุณอาจมีเงินแต่ไม่มีความสุข ไม่มีอิสระและต้องระแวงกับการพบปะคนเพราะกลัวจะถูกจับได้ตลอดเวลา
5. คุณต้องเสี่ยงกับการถูกกดขี่ทางร่างกายและจิตใจ
การเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายหากถูกจับได้ นอกจากจะถูกส่งตัวกลับแล้ว คุณจะไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าประเทศอีกอย่างน้อย 10 ปี และก็ไม่เป็นผลดีต่อตัวคุณหากคุณขอวีซ่าเข้าประเทศอื่นๆ ในอนาคต ดังนั้นคิดให้รอบคอบก่อนจะทำร้ายตัวเองในระยะยาว