Search This Blog

Wednesday, 4 September 2013

UK Visa from Thailand (Evidence 0f Relationship)หลักฐานแสดงความสัมพันธ์เพื่อประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่ามายังสหราชอาณาจักร

หลักฐานด้านความสัมพันธ์ที่ใช้ยื่นประกอบในการยื่นคำร้องมายังประเทศในสหราชอาณาจักร (อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ ไอร์แลนด์เหนือและ หมู่เกาะต่างในช่องแคบอังกฤษ- Chanel Islands)
ที่มาของบทความ จากการให้ข้อมูลของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร ในข้อเรื่อง Travelling with or visiting British national spouses and partners
ข้อมูลจาก UK Border Agency
แปลและเรียบเรียงโดย Aphrodite
บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อ ให้ข้อมูลในการยื่นคำร้องประกอบการขอวีซ่าในด้านการเตรียมเอกสารประกอบด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ยื่นคำร้องกับเพื่อน แฟน คู่สมรส และสมาชิกในครอบครัวที่เดินทางมายังสหราชอาณาจักรด้วยกัน หรือบุคคลเหล่านั้นอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักร
เนื้อหาของบทความเหมาะสำหรับคนไทยทื่ถือพาสปอร์ตไทยซึ่ง
1. ต้องการขอวีซ่าพื่อเดินทางมายังสหราชอาณาจักรกับเพื่อน แฟน คู่สมรส และสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยู่ในประเทศในสหราชอาณาจักร
2. ต้องการขอวีซ่าพื่อเดินทางมายังสหราชอาณาจักรเพื่อมาเยี่ยมเยียนเพื่อน แฟน คู่สมรส และสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยู่ในประเทศในสหราชอาณาจักร
3.ต้องการขอวีซ่าพื่อเดินทางมายังสหราชอาณาจักรเพื่อมาเที่ยวและพักอาศัยกับเพื่อน แฟน คู่สมรส และสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยู่ในประเทศในสหราชอาณาจักร
4. ต้องการขอวีซ่าพื่อเดินทางมายังสหราชอาณาจักรเพื่อมาอาศัยอย่างถาวรกับแฟน คู่สมรส และสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยู่ในประเทศในสหราชอาณาจักร
ข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น
ตัวอย่างเอกสารประกอบด้านความสัมพันธ์ Skype
มีหลายคนถาม Aphrodite เรื่องการเตรียมหลักฐานเพื่อยืนยันความสัมพันธ์ของเพื่อน แฟน คู่สมรสและญาติที่อาศัยอยู่ในอังกฤษ และเรื่องหลักฐานทางการเงินเข้ามาหลายครั้ง Aphrodite จึงไปหาข้อมูลอย่างเป็นทางการมาให้ ข้อมูลนี้ได้มาจากเว็บไซต์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร ซึ่ง Aphrodite จะเรียกสั้นว่า UKBA (United Kingdom Border Agency) เนื้อหาในบทความเขียนขึ้นเพื่อคนไทยที่ถือสัญชาติไทยโดยเฉพาะ (คนต่างชาติแต่อาศัยในประเทศไทยและสามารถขอวีซ่ามาจากศูนย์รับคำร้องในประเทศไทยก็สามารถใช้เป็นข้อมูลในการเตรียมเอกสารยืนยันความสัมพันธ์ได้ค่ะ
สำหรับคนที่ลังจะเดินทางมายังสหราชอาณาจักรกับสามีหรือพาร์ทเนอร์สัญชาติบริติช หรือเดินทางมาเยี่ยมเยียนคนเหล่านั้นในสหราชอาณาจักร Travelling with or visiting British national spouses and partners
ขอแนะนำให้คุณแสดงหลักฐานด้านความสัมพันธ์เพื่อยื่นการยื่นคำร้องขอวีซ่าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทุกอย่าง ดังต่อไปนี้
1. Evidence that you have met: for example, photographs of the two of you together, copy of your partner’s passport. หลักฐานที่แสดงว่าคุณได้เจอกันมาก่อน เช่น รูปที่ถ่ายคู่กัน หรือสำเนาพาสปอร์ต (หน้าปก และหน้าที่มีรูปถ่าย/ข้อมูลส่วนตัว หรือหน้าที่แสดงการเดินทางมาเยี่ยมคุณที่ประเทศไทย หรือท่องเที่ยวไปที่ต่างๆ ด้วยกัน) ของแฟน สามีหรือพาร์ทเนอร์ของคุณ
2. Evidence that you communicate on a regular basis; for example; email correspondence, telephone records, Skype records.  หลักฐานที่แสดงว่าคุณได้ติดต่อกันอย่างสม่ำเสมอ เช่น ตัวอย่างอีเมลที่เขียนถึงกัน (แนะนำ ควรมีหน้าที่แสดงความถี่ในการส่งข้อความหากัน ทำได้โดย เลือกชื่อของแฟนของคุณ ในอีเมลจะมีข้อมูลเรียงมาให้เฉพาะข้อความของเขาที่ส่งมาหาคุณเท่านั้น ไม่เข้าใจถามเพิ่มเติมมาได้ที่ Aphrodite.shwii@gmail.com )นอกจากนั้นก็สามารถใช้บิลโทรศัพท์ที่มีข้อมูลการโทรถึงกัน และสามารถใช้ Skype Records ได้
3. If you currently live together evidence to support this, for example; letters addressed to you both at the same address, evidence of having travelled together, property documents showing that you live together, joint bank statements, copy of your partner’s passport. หากคุณอาศัยอยู่ด้วยกัน สามารถใช้จดหมายที่จ่าหน้าซองถึงคุณและจ่าหน้าถึงแฟนโดยส่งมาที่อยู่เดียวกัน เช่น บิลค่าน้ำค่าไฟ ค่าโทรศัพท์หรือบัตรเครดิต เป็นต้น หลักฐานว่าเคยเดินทางด้วยกัน หรือหลักฐานว่าถือทรัพย์สินร่วมกัน เช่น บัฐชีธนาคารที่ถือร่วมกัน และต้องใช้สำเนาพาสปอร์ตของแฟนคุณประกอบด้วย (ดูรายละเอียดในข้อ1 )
4. If you are unemployed, evidence of how you are financially supported. ในกรณีที่คุณไม่ได้ทำงาน คุณต้องหาเอกสารที่แสดงว่าคุณได้รับการช่วยเหลือทางการเงินจากใคร เป็นเงินต่อเดือนเท่าใด (หากได้เงินสดมา ควรนำเข้าบัญชีทุกครั้ง หรือทางทีดีให้แฟนหรือผู้โอนเงิน โอนผ่านบัญชีทุกครั้ง)
***********************
ขอบคุณที่เข้ามาอ่านค่ะ