Search This Blog

Wednesday, 29 August 2012

การรับผลวีซ่าอังกฤษ


การรับพาสปอร์ตและผลการยื่นใบคำร้องขอวีซ่ามายังสหราชอาณาจักรคืน
บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อให้ข้อมูลในเกี่ยวกับการรับผลการยื่นใบคำร้องหลังจากที่คุณได้ยื่นใบคำร้องเพื่อเดินทางมายังอังกฤษหรือประเทศอื่นๆ ในสหราชอาณาจักร เนื้อหาของบทความจะสรุปวิธีการรับผลคำร้อง
หากคุณได้ทำการยื่นคำร้องขอวีซ่ามายังสหราชอาณาจักรไปแล้ว หลังจากนั้นคงเป็นเวลาแห่งการรอคอ ซึ่งเวลาที่เจ้าหน้าที่ของสำนักตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักรใช้ในการพิจารณาใบคำร้องของวีซ่าแต่ละประเภทจะไม่เท่ากัน ประเภทของวีซ่าที่มักได้รับการผลเร็วที่สุดมักเป็นวีซ่าประเภทท่องเที่ยว General visit ส่วนประเภทวีซ่าที่ทางเจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการพิจารณาผลใบคำร้องนานที่สุดมักเป็นวีซ่าประเภท Join Family เช่น วีซ่าติดตามคู่สมรส Spouse Visa วีซ่าแต่งงาน(คู่หมั้น) Marriage Visa (มาในฐานคู่หมั้น) Unmarried Partner (วีซ่าติดตามพาร์ทเนอร์หรือคู่ชีวิตที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส) และ Civil Partner วีซ่าสำหรับคู่รักเพศเดียวกัน เป็นต้น คุณสามารถอ่านบทความเกี่ยวกับ ระยะเวลาในการพิจารณาใบคำร้องวีซ่าเพื่อเดินทางมายังประเทศอังกฤษและประเทศอื่นๆ ในสหราชอาณาจักร แต่ละประเภท คลิกที่นี่
การรับผลการยื่นใบคำร้องขอวีซ่าและพาสปอร์ตคืนนั้นมี 2 วิธี คือ คุณสามารถไปรับเล่มพาสปอร์ตและเอกสารประกอบคืน หากคุณได้วีซ่าจะมีตราประทับอยู่ในพาสปอร์ตของคุณ ไม่มีใครรู้ผลวีซ่าจนกว่าจะเปิดพาสปอร์ตออกดู วิธีที่ 2 ที่จะรับเล่มพาสปอร์ตและเอกสารอื่นๆ คืน คือรับทางไปรษณีย์ ทั้ง 2 วิธีนี้ใช้ได้กับทั้งผู้ที่อาศัยในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด และมีค่าบริการเพิ่มเติม
สำหรับเวลาในการรับเล่มพาสปอร์ตคืน คือ 15.00 – 16.30 น. หากไม่ก่อนเวลา รปภ จะไม่อนุญาตให้คุณเข้าไปข้างใน
เอกสารที่คุณต้องใช้ในการรับเล่มพาสปอร์ตและผลวีซ่าคืน ได้แก่
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. ใบเสร็จรับเงินที่ได้จากตอนที่ชำระค่าธรรมเนียมการยื่น

หากคุณไม่สามารถไปรับผลคืนได้ด้วยตัวเอง สามารถทำได้ดังนี้
1.1 ทำหนังสือมอบอำนาจที่ลายเซ็นของคุณให้ผู้อื่นมารับแทน  สำหรับหนังสือมอบอำนาจ คุณสามารถคลิกเพื่อดาวน์โหลด ได้ที่ http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/countries/thailand/collect/?langname=Thai เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บ ให้หาไฟล์ PDF ที่เขียนว่า เอกสารที่เกี่ยวข้อง ทางด้านขวาของหน้านั้น จากนั้น ให้ดาวน์โหลดและพรินท์ออกมากรอกเพื่อให้คนที่จะไปรับแทนถือไปแสดงการมอบอำนาจของคุณ
1.2 เอกสารประจำตัวคุณ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน
1.3 เอกสารประจำตัวของผู้ที่รับแทน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน
1.4 ใบเสร็จรับเงินที่ได้จากตอนที่ชำระค่าธรรมเนียมการยื่น 

สิ่งที่ควรทำหลังจากได้รับเล่มพาสปอร์ตคืน คุณควรตรวจสอบรายละเอียดของวีซ่าที่ได้ดังนี้
1. ข้อมูลส่วนตัวบนวีซ่า เช่น การสะกดชื่อ – นามสกุล วัน-เดือน-ปีเกิดว่าครบถ้วนและถูกต้องหรือไม่
2.  วีซ่าที่คุณได้รับระบุวัตถุประสงค์ในการเดินทางไปสหราชอาณาจักรถูกต้องตามที่คุณต้องการ และ
3.  วัน เวลาที่ได้รับเพื่อใช้เดินทางนั้น เป็นไปตามที่คุณต้องการหรือไม่ หากไม่ เช่น วันเวลาในวีซ่าระบุว่าสามารถใช้เดินทางได้ 28 /06 /12 แต่คุณต้องการเดินทาง 28/07/13 หากเป็นอย่างนั้น คุณก็อาจต้องขอใหม่ อย่างไรก็ดี ความผิดพลาดในกรณีนี้ไม่เคยเกิดขึ้น มีแต่ได้วันเวลาเดินทางก่อนวันที่ต้องการเดินทางจริง 3 สัปดาห์ เป็นต้น
ทั้งนี้หากพบว่า มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นบนวีซ่า คุณจะต้องแจ้งมาที่ศูนย์บริการข้อมูลวีเอฟเอส โดยเฉพาะเรื่องตัวสะกดของชื่อ-นามสกุล 

ติดต่อ VFS Thailand ได้โดย
ที่อยู่อีเมล: info.ukth@vfshelpline.comไม่คิดค่าบริการทางอีเมล
โทรศัพท์:+66 2-800-8050
แหล่งข้อมูล http://www.vfs-uk-th.com/thai/callcentre.html
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/countries/thailand/collect/?langname=Thai