Search This Blog

Sunday, 15 July 2012

UK Visa from Thailand Q&A 3 Invitation Letter จดหมายเชิญ


ถามตอบเกี่ยวกับวีซ่าอังกฤษ UK (3 ) เกี่ยวกับจดหมายเชิญ
เรียบเรียงข้อมูลโดย Aphrodite
ในกรณีที่ต้องการขอวีซ่าท่องเที่ยว (General Visit) หรือวีซ่าเยี่ยมครอบครัว (Family Visit) โดยมีเพื่อนที่เรียน ทำงาน อาศัยอยู่ที่สหราชอาณาจักรต้องให้เขาทำจดหมายเชิญไหม
ตอบ ในกรณีที่มีเพื่อนชาวอังกฤษ/ไทยอยู่และคุณจะแวะมาพักกับเขาก็ให้เขาออกจดหมายเชิญให้ได้ค่ะ หรือในกรณีที่เพื่อนชาวอังกฤษเป็นสปอนเซอร์ให้ก็ให้เขาออกทั้งจดหมายเชิญและรับรองค่าใช้จ่ายให้ด้วย หรือ หากเพื่อนที่จะเดินทางไปเที่ยวกับคุณจะเป็นสปอนเซอร์ให้ ก็ให้เขาทำหนังสือ(จดหมาย)รับรองให้คุณด้วย ทั้งหมดไม่ว่ากรณีไหน ต้องมีสำเนาพาสปอร์ตของสปอนเซอร์และหลักฐานด้านการเงิน หรือแบ็งก์สเตทเม้นท์ Bank Statement ของสปอนเซอร์ที่แสดงให้เห็นว่า ฐานะการเงินของเขาสามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดการเดินทางของคุณได้ (ให้ ประเมิณคร่าวๆ ว่า มีค่าใช้จ่ายประมาณวันละ 4 พันบาท นะคะ มา 5 วัน * 4 พัน คือเท่าไร แต่หากไม่ต้องเสียค่าที่พัก ก็หักออกวันละ 2 พัน - 3 พันบาท ค่ะ ---หมายเหตุ การประเมินนี้เป็นการประเมิน การกิน -เที่ยวแบบประหยัดๆ นะคะ เพราะบางคนหมดไปวันละหมื่นก็มี ขึ้นอยู่กับ lifestyle หรือการใช้ชีวิต ค่ะ) 
สำหรับ ผู้ที่ต้องการไปเยี่ยมเพื่อนหรือไปพักกับเพื่อน แต่เพื่อนไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ให้กับคุณ คุณก็เพียงแค่ขอสำเนาพาสปอร์ตหน้าแรกและหน้าที่มีวีซ่าสหราชอาณาจักร หากเป็นนักเรียน ก็อาจแนบสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือใบตอบรับการเข้าเรียนจากสถาบันการ ศึกษาของเขาไปด้วย หลักฐานทั้งหมด ไม่ต้องแปล และสามารถสแกนแล้วส่งผ่านทางอีเมลได้ค่ะ 
ไม่ว่าจะไปพักกับเพื่อนอังกฤษ/ไทยหรือจะเป็นสปอนเซอร์ให้คุณหรือไม่ สิ่งที่ลืมไม่ได้คือ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของเขา ทั้งหมายเลขโทรศัพท์บ้าน มือถือ ทั้งนี้ก็เพื่อว่า หากทางสถานทูตต้องการตรวจสอบข้อมูลจะได้ทำได้โดยง่าย และเมื่อได้วีซ่าแล้ว ตอนที่มาถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองก็จะมีประโยชน์ หากคุณดวงดีได้รับความสนใจจากตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเป็นพิเศษ ถามโน่นนี่ หรือแม้แต่ให้ไปนั่งพักในห้องรับรองพิเศษเพื่อรับการสัมภาษณ์เพราะวีซ่าอาจ มีปัญหา ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจะได้โทรศัพท์ติดต่อได้