Search This Blog

Sunday, 20 May 2012

Recruitment Agency in the UK


การทำงานในอังกฤษ Employment
บทความที่ 5 บริษัทจัดหางานในอังกฤษและประเทศในสหราช 
 แปลโดย Aphrodite

บริษัทจัดหางานในอังกฤษและประเทศในสหราชอาณาจักร Recruitment Agency in the UK

หากคุณต้องการทำงานในอังกฤษหรือประเทศอื่นๆ ในสหราชอาณาจักร แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นอย่างไร คุณสามารถ Upload ประวัติการทำงาน CV (Curriculum Vitae) ของคุณขึ้นสู่เว็บไซต์ของบริษัทจัดหางานได้ แต่คุณควรต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ทางโทรศัพท์ เนื่องจากบริษัทเหล่านี้จะโทรมาทำการสัมภาษณ์เบื้องต้น และส่วนมากพนักงานจัดหาคนของบริษัทเหล่านี้จะพูดเร็วถึงเร็วมาก

บริษัทจัดหางานสามารถทำอะไรให้คุณได้บ้าง
การยื่นประวัติย่อให้บริษัทจัดหางาน จัดว่ามีข้อได้เปรียบหลายด้าน ดังนี้
1. ถ้าคุณทำงานเต็มเวลาอยู่แล้ว บริษัทจัดหางานสามารถเป็นตัวแทนหางานใหม่ให้โดยตรงในขณะคุณทำงานที่เดิม บริษัทจัดหางานที่มีผู้เชี่ยวชาญจะสามารถให้คำแนะนำในส่วนของตนได้เป็น เรื่องง่ายดายที่จะได้รับประสบการณ์ระยะสั้นจากผู้ว่าจ้างจำนวนมากคุณมี โอกาสหางานได้ก่อนที่คุณไปถึงเมืองหรือประเทศใหม่
2. งานบางงาน เป็นงานที่ทำเพียงชั่วคราวหรือเรียกว่า Temporary Job ย่อว่า Temp ซึ่งงานประเภทนี้ ผู้ว่าจ้างมักหาคนผ่านบริษัทจัดหางาน เนื่องจากงานนั้นอาจต้องการจ้างเพียง 3 เดือน หรือ 6 เดือน เท่านั้น ดังนั้นหากคุณต้องการหางานพิเศษทำระหว่างเรียน หรือทำงานไม่เต็มเวลา Part-time อยู่ คุณจะได้ประโยชน์จากบริษัทเหล่านี้
อย่างไรก็ดี เพื่อให้ได้งาน นอกจากจะใช้บริการบริษัทจัดหางานแล้ว คุณควรหางานตามเว็บไซต์ของบริษัทหรือองค์กรที่คุณต้องการ หรือแม้กระทั่งเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอย่าง Council Website หรือ City/town Website ไปด้วย
ถ้าไม่พบสิ่งที่ต้องการในเว็บไซต์เหล่านี้ ให้ดูรายการตำแหน่งงานในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นหรือติดต่อกับบริษัทจัดหางานในพื้นที่ของคุณ

กฎโดยทั่วไปในการใช้บริษัทจัดหางาน ข้อแนะนำจากเว็บไซต์สถานทูตบริติชในกรุงเทพฯ
คุณสามารถกระทำหลายสิ่งเพื่อเพิ่มโอกาสได้งานทำผ่านทางบริษัทจัดหางานซึ่งรวมถึง
  • ส่งประวัติย่อที่มุ่งเป้าหมายงานเฉพาะ
  • ซื่อตรงกับบริษัทจัดหางานโดยบอกเรื่องสำคัญ เช่น ปัญหาสุขภาพ
  • บอกบริษัทจัดหางานไว้ถ้าคุณไม่ต้องการให้ส่งประวัติย่อไปยังบริษัทใดบริษัทหนึ่งโดยเฉพาะ
  • หมั่นติดต่อที่ปรึกษาคุณเป็นประจำเพื่อติดตามความคืบหน้า
  • อย่าหวังพึ่งบริษัทจัดหางานเพียงแห่งเดียวให้หางาน
  • คุณสามารถลงทะเบียนกับบริษัทจัดหางานมากเท่าไรก็ได้ตามที่ต้องการ
คุณมีสิทธิ์อันใดเมื่อลงทะเบียนกับบริษัทจัดหางาน
คุณสามารถค้นหาข้อมูลเรื่องสิทธิ์ของคุณในการลงทะเบียนกับบริษัทจัดหางานได้จากเว็บไซต์
Department for Business Enterprises and Regulatory Reform ที่
http://berr.gov.uk/policies/employment-matters/eas
การหางานทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์แนะนำหากคุณต้องการหางานผ่านอินเตอร์เน็ต
เว็บไซต์แนะนำคือ
Gumtree  ที่ www.gumtree.com
Reed ที่ http://www.reed.co.uk/jobs/temporary
Monster ที่ http://www.monster.co.uk/
Totaljobs http://www.totaljobs.com/
Friday ads http://www.friday-ad.co.uk/
เป็นต้น

หากคุณอาศัยในประเทศไทย และต้องการหางานทำในอังกฤษหรือประเทศอื่นๆ ในสหราชอาณาจักร ปี 2012 – 2013 อาจไม่ใช่ปีที่ดีสำหรับคุณที่จะหางาน เพราะแม้แต่คนอังกฤษหรือบริติชเองก็ตกงานกันเนื่องจากเศรษฐกิจที่ย่ำแย่และการตัดงบประมาณหลายด้านของรัฐ แต่ก็ยังมีงานหลายงานที่ยังต้องการแรงงานจากต่างประเทศ โดยเฉพาะงาน ทำความสะอาด Cleaning , ดูแลผู้สูงอายุ Carers , Labouring แรงงานก่อสร้าง และเก็บเกี่ยวในช่วงฤดูร้อน, ดูแลเด็กที่บ้าน Au pair แต่งานนี้คุณต้องเก่งภาษาอังกฤษ ส่วนมากงานดังกล่าวเหล่านี้ชาวยุโรปตะวันออก Eastern European จาก โปร์แลนด์ โรมาเนีย ยูเครน เป็นต้น จะเข้ามาทำ ส่วนงานดูแลผู้สูงอายุ ชาวฟิลิปปินส์มักเข้ามาทำงานนี้กันมาก
หากคุณต้องการทำงานที่อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ ไอร์แลนด์เหนือ แต่คุณไม่มีวีซ่าที่อนุญาตให้คุณเข้ามาทำงาน คุณก็สามารถหางานผ่านทางอินเตอร์เน็ตและ หากทางนายจ้างต้องการให้คุณมาทำงาน เขาก็จะทำ Work Permit ให้คุณ โดยที่คุณไม่ต้องจ่ายเงินค่าวีซ่า แต่อย่างใด
ดังนั้นในกรณีที่มีจดหมายให้คุณมาทำงานหรืออาศัยในสหราอชอาณาจักร แต่คุณต้องเสียเงินให้คนเเหล่านั้น จดหมายเป็นการหลอกลวง Scammers
บริษัทจัดหางานจะไม่เรียกเงินจากคุณ เพราะเขาจะไปหักจากนายจ้างเมื่อคุณได้รับเข้าทำงาน และนายจ้างก็จะไม่ให้คุณออกค่าใช้จ่ายเพื่อจะให้ได้งาน และนายจ้างจะต้องออกจดหมายว่าจ้าง สัญญาหรือแม้แต่ ทำ Work Permit ให้คุณ
หากคุณได้รับจดหมายแจ้งให้คุณไปรับการสัมภาษณ์แต่ต้องเสียเงิน และคุณไม่มั่นใจว่าเป็นการหลอกลวง Scammers หรือไม่ คุณสามารถส่งอีเมลมาสอบถาม Aphrodite ได้ที่ Aphrodite.shwii@gmail.com ค่ะ
ในกรณีที่คุณตั้งใจจะมาทำงานในสหราชอาณาจักรด้วยวีซ่าติดตามคู่สมรส Spouse Visa วีซ่าแต่งงาน Marriage Visa หรือ Student Visa Tier 4 คุณสามารถหางานผ่าน Agency ก่อนมาไว้ล่วงหน้าได้ อย่างไรก็ดีงานจะมาและไปเร็วมาก ดังนั้นคุณต้องวางแผนเรื่องระยะเวลาให้ดี เพราะหลายครั้งที่คุณสมัครไปวันนี้และเขาจะโทรมาสัมภาษณ์ภายใน 1 -3 วันถัดไป หากเป็นงงาน Cleaning หรือ Carer และโดยเฉพาะหากคุณมีที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ในสหราชอาณาจักร
หากคุณต้องการทำงานเป็น Carer ก่อนมาอยู่ที่อังกฤษหรือประเทศอื่นๆ ในสหราชอาณาจักร คุณควรขอใบรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาด้วย อ่านที่นี่