Search This Blog

Tuesday, 27 March 2012

NHS Medical Card การขอบัตรเพื่อแสดงสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลในสหราชอาณาจักร

NHS Medical Card การขอบัตรเพื่อแสดงสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลในสหราชอาณาจักร
บทความลำดับที่ 2 (จาก 9 บทความที่เกี่ยวข้อง)
รวบรวม แปล และเรียบเรียงข้อมูลโดย Aphrodite
ที่มาของข้อมูล How do I register with a GP? จากเว็บไซต์ http://www.nhs.uk
 การจะได้บัตรประจำตัวเพื่อแสดงสิทธิ์ในการเข้ารับการรักษานั้นคุณต้องไปลงทะเบียนกับ Surgery หรือ Practice ใกล้บ้าน ซึ่งก่อนจะไป คุณควรได้รับทราบข้อมูลดังนี้
Registration with a GP การลงทะเบียนกับสถานรักษาพยาบาลใกล้บ้าน (Practice)
คุณควรไปลงทะเบียนกับจีพีทันทีที่คุณย้ายเข้าไปอยู่ใหม่ ไม่ควรรอจนกว่าจะเกิดการเจ็บป่วย ทั้งสถานพยาบาล (The health centre) หรือศูนย์รักษาพยาบาล (surgery) จะแจ้งให้คุณทราบว่าคุณต้องใช้เอกสารใดบ้างในการลงทะเบียน โดยปรกติคุณจะได้รับบัตรประจำตัวผู้รับการรักษาพยาบาล หากคุณไม่ได้รับ ก็สามารถขอให้พนักงานต้อนรับของทางสถานพยาบาลให้ฟอร์มคุณมากรอกเพื่ิอส่งเรื่องไปยังศูนย์อนามัยส่วนท้องถิ่น (The local health authority) แล้วทางนั้นก็จะส่งบัตรประจำตัวผู้รับการรักษาพยาบาลให้คุณ
ก่อนที่คุณจะลงทะเบียน คุณควรสอบถามทางศูนย์รักษาพยาบาล (surgery) ให้แน่ใจว่า สถานที่แห่งนั้นสามารถให้บริการตามที่คุณต้องการได้หรือไม่ เช่น สถานพยาบาล(Surgery / Practice) ดังกล่าว มีแพทย์ประจำที่เป็นผู้หญิงหรือมีการให้บริการการฝากครรภ์หรือไม่ บางครั้งแพทย์ประจำศูนย์ที่คุณต้องการไปรับการรักษาก็มีคนไข้ประจำล้นมือจึงไม่สามารถให้บริการคุณได้ หากคุณไม่สามารถหาสถานที่ลงทะเบียนเพื่อรับการรักษาได้ ให้คุณติดต่อขอความช่วยเหลือได้จากศูนย์อนามัยส่วนท้องถิ่น (The local health authority)
เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนเพื่อขอบัตรประจำตัวจาก National Health Service (NHS)
หากคุณมาด้วยวีซ่าแต่งงาน(คู่หมั้น) แต่คุณยังไม่จดทะเบียนสมรสม ให้คุณรอสัก 7 – 15 วันก่อน หรือเพื่อให้แน่ใจ คุณอาจต้องรอให้มีชื่อคุณไปอยู่ใน council Tax Bill ก่อน สถานรักษาพยาบาลบางแห่งก็ขอดูแค่พาสปอร์ต วีซ่าที่คุณถือหรือ Resident Permit และทะเบียนสมรส หากต้องการเพิ่มชื่อใน Coucil Tax Bill ก็สามารถให้คู่หมั้นของคุณเป็นคนเพิ่้มชื่อให้ได้ การเพิ่มชื่อใน Council Tax Bill จะเป็นเหมือนการลงชื่อคุณในทะเบียนบ้าน แต่คุณและสามีต้องเสียภาษีให้ Council เพิ่ม อย่างไรก็ดีสถานรักษาพยาบาลแต่ละที่ทำงานไม่เหมือนกัน บางที่ก็ให้คุณลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันแรกๆ ที่คุณไปอยู่ หรือบางที่ก็บอกให้คุณรอเป็นเวลา 6 เดือนก่อน แต่หากคุณอธิบายให้เขาเข้าใจว่าคุณจะมาแต่งงานและอาศัยอยู่ที่นี่ เขาก็จะให้คุณลงทะเบียน
เอกสารที่ใช้ในการขอลงทะเบียน ได้แก่
1. Photo Identity คือ เอกสารแสดงตัวตนที่มีรูปถ่ายปรากฏอยู่  เช่น พาสปอร์ตตัวจริง หรือใบขับขี่(สำหรับคนอังกฤษ)
2. Proof of your address เอกสารแสดงชื่อ-ที่อยู่ของคุณ เช่น Council tax Bill ที่มีชื่อคุณ utility bill เช่น gas, electricity, water  phone bill
3. ทะเบียนสมรสตัวจริง หากไปหลังจากที่จดทะเบียน
เมื่อไปถึงที่ให้ไปติดต่อที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ของ Practice ก็ให้ไปแจ้งความประสงค์ว่ามาลงทะเบียน (Register for a GP) หากทางเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารตามข้างต้นแล้ว เขาก็จะให้ใบ GMS1 มากรอก ดังนั้นหากคุณไม่มั่นใจเรื่องภาษาคุณควรไปกับคนที่อ่าน-เขียนได้ดี
สำหรับผู้ที่มาด้วยวีซ่าแต่งงาน(คู่หมั้น) Marriage Visa หากจดทะเบียนแล้วก็ใช้นามสกุลสามีไปได้เลย เพราะแม้ยังไม่เปลี่ยนนามสกุลในพาสปอร์ตแต่ต่อไปคุณก็ต้องไปใช้นามสกุลนั้นอยู่ดี และเวลาที่ไปรับการรักษา ไม่ต้องใช้พาสปอร์ตหลังจากที่คุณลงทะเบียนและได้หมายเลขคนไข้แล้ว
ในการลงทะเบียนใช้เวลาไม่นาน และโดยมากก็กลับบ้านได้เลย หลังจากนั้นอีก 3 – 15 วัน ก็จะได้รับหมายเลขทะเบียนรักษาพยาบาลเรียกว่า Medical Number หรือบางคนก็จะได้รับบัตรประจำตัวคนไข้ (Medical Card) หากไม่ได้ก็ไม่มีปัญหาแต่ให้เก็บจดหมายนั้นให้ดีเพื่อว่าจะได้นำไปขอบัตรประจำตัวคนไข้ต่อไปหากคุณต้องการ
สตรีที่มีอายุ 25 ปี ขึ้นไป คุุณจะได้เชิญให้ไปรับการตรวจมะเร็งปากมดลูก Cervical Smear
จะทำอย่างไรหากทางสถานรักษาพยาบาลเบื้องต้น (Practice) ไม่ให้คุณลงทะเบียน
หากทางเจ้าหน้าที่ไม่ให้คุณลงทะเบียน มักเนื่องมาจาก
1. ที่ตั้งของบ้านคุณไม่ได้อยู่ในพื้นที่ให้บริการ
2. ทางสถานที่รักษาพยาบาลนั้นไม่สามารถรับคนไข้ใหม่เพิ่มได้ เพราะไม่พอดีกับจำนวนหมอ
หากเป็น 2 ข้อนี้ คุณควรไปลงทะเบียนกับ Practice/Surgery อื่นแทน

ที่มาของแหล่งข้อมูล
เว็บไซต์ DirectGov http://www.direct.gov.uk/en/HealthAndWellBeing/index.htm
เว็บไซต์ NHS http://www.nhs.uk/Pages/HomePage.aspx