Search This Blog

Tuesday, 27 March 2012

ตรวจวัดสายตาในอังกฤษและประเทศอื่นๆ ในสหราชอาณาจักร

Opticiansจักษุแพทย์
 บทความลำดับที่ 8 (จาก 9 บทความที่เกี่ยวข้อง)
 รวบรวม แปล และเรียบเรียงข้อมูลโดย Aphrodite
คนทั่วไปต้องจ่ายค่ารับการตรวจวัดสายตาและตัดแว่น ยกเว้น เด็กและผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปที่มีอาการป่วยเฉพาะที่ได้รับการยกเว้นค่ารักษา และคนที่ได้รับการช่วยเหลือด้านสวัสดิการ (Benefit) จากรัฐ  ในสก็อตแลนด์ การเข้ารับการตรวจวัดระดับสายตาจะไม่มีค่าตรวจ

กลับสู่หน้าหลักเรื่องการรักษาพยาบาลในอังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์และไอร์แลนด์เหนือ
ที่มาของข้อมูล หนังสือ A Journey to Citizenship Handbook - 2nd Edition (Life in the UK)