Search This Blog

Wednesday, 15 February 2012

UK Visa แบงก์สเตทเม้นท์และจำนวนเงินในบัญชี

ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการขอวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษและประเทศอื่นๆ ใน UK
บทความที่ 8  แบงก์สเตทเม้นท์และจำนวนเงินในบัญชี
าม ต้องการไปงานรับปริญญาและเที่ยวประมาณ 20 วัน ควรมีเงินค้างไว้ใน Bank Statement  ประมาณเท่าไรถึงจะได้วีซ่าท่องเที่ยวอย่างแน่นอนคะ
ตอบ ข้อนี้ไม่สามารถให้คำตอบที่แน่ชัดได้ค่ะ เพราะ ไม่แน่ใจว่าไปพักที่ไหน ค่าครองชีพที่นี่ขึ้นอยู่กับสถานที่ค่ะ นอกจากนั้นแผนการท่องเที่ยวของคุณก็เป็นตัวตัดสินค่ะ เพราะหาก 1. พักที่ลอนดอน 2. วางแผนเที่ยวสถานที่ที่มีค่าเข้าแพง ก็ต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะค่ะ
หากจะถามความมั่นใจส่วนตัวนะคะ20 วันน่าจะ 5 มื่น ขึ้นไป หรือไม่ก็ 1
แสนขึ้นไปค่ะ