Search This Blog

Wednesday, 15 February 2012

UK Visa General Visit - Visiting Thai Friend in the UK เยี่ยมเพื่อนที่เรียนอยู่ที่อังกฤษ UK

ถาม-ตอบ เกี่ยวกับ การขอวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษและประเทศอื่นๆ ใน UK
บทความที่ 1 ในกรณีมีเพื่อนคนไทยเรียนอยู่ในอังกฤษหรือประเทศอื่นๆ ในสหราชอาณาจักร
รวมรวมโดย Aphrodite

ถาม หากจะไปเที่ยวอังกฤษ แค่ 4 วัน มีเพื่อนคนไทยเรียนริญญาโทอยู่ที่นั เราก็จะไปพักกับเขา แล้วเราต้องขอหลักฐานอะไรของเขามาบ้างคะเพราะตอนนี้ได้หนังสือรับรอที่อยู่กับที่เรียนแล้วของเพื่อนมาแล้ว ต้องมีหลักฐานอื่นของเพื่อนอีกหรือไหม
ตอบ หากการไปพักกับเพื่อนเป็นส่วนหนึ่งในการประหยัดค่าใช้จ่าย ก็ให้ขอ 1. Passport หน้าแรก ละหน้าที่ได้วีซ่านักเรียน 2.จดหมายเชิญที่เขาเขียนมาว่าคุณจะไปพักกับเขากี่วัน ที่พักคือที่ไหน ระหว่างที่พักคุณต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง 3.รูปถ่ายของคุกับเขาหรืออีเมลที่ติดต่อกัน หรือทั้งองอย่าง
เอกสารทั้งสามารถทำการสแกนและให้เขาส่งไปให้คุณที่เมืองไทยผ่าน
อีเมลได้ดยไม่ต้องเซ็นรับรองสำเนาและจดหมายก็สามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้เพราะเป็นวีซ่าประเภทท่องเที่ยว
ต้องการดูตัวอย่างจดหมายเชิญ คลิกที่นี่ ได้ค่ะ

ที่มาของคำถาม มาจากผู้ที่เข้ามาตั้งคำถามในบล้อก