Search This Blog

Wednesday, 15 February 2012

การขอวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษในกรณีมีแฟนเป็นชาวบริติชและยังเป็นนักเรียน

ถาม-ตอบ เกี่ยวกับ การขอวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษและประเทศอื่นๆ ใน UK
บทความที่ 2 ในกรณีมีแฟนเป็นชาวบริติชและยังเป็นนักเรียน

ถาม 1. พอดีอยากไปหาแฟนที่อังกฤษค่ะ แต่แฟนยังเรียนอยู่ และยังาศัยกับตากับยาย หากเราต้องการจะไปพักกับเาต้องทำอย่างไรบ้างคอยากแค่ให้ตากับยายเาเขียนมาจดหมายมาเชิญอย่างเดียวได้ไหมคะ เพราะไม่อยากรบกวนทางตากับยายค่ะ ส่วนดิฉันเองก็มีเงินในบัญชีก็มีไม่มากแต่มีงานประจำที่มั่นคงทำ พอจะมีทางไหนได้บ้างค
ตอบ คืออย่างนี้นะคะ การขอวีซ่าค่อนข้างยุ่งยากและใช้หลักฐานหลายอย่าง อีกทั้งค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าก็ไม่ใช่น้อยๆ ในกรณีที่ขอวีซ่าท่องเที่ยวนั้้น ต้องพิจารณาว่าไปทั้งหมดกี่วันและมีเงินพอในการออกค่ากิน-อยู่หรือไม่ นอกจากนั้นยังต้องมีการรับประกันว่าจะกลับเมืองไทยแน่นอน หากคุณมีการงานที่มั่นคงก็อาจมีสิทธิ์ได้วีซ่า แต่ระยะเวลาในการไปเที่ยวต้องสอดคล้องกับอัตรเงินเดือน ในกรณีของคุณนั้น
1. หากแฟนยังเรียน ก็อาจต้องให้ตายายเป็นสปอนเซอร์ โดยนอกจากจะให้ออกจดหมายเชิญ ระบุที่อยู่ที่แน่ชัด และหมายเลขโทรศัพท์แล้ว ใส่เลขพาสปอร์ตของคุณไปด้วยก็ดี หากต้องการตัวอย่างให้โพสต์หรืออีเมล มาอีกครั้ง และจะส่งไปให้ทางอีเมลนะคะ คุณตา-ยายจะได้ไม่ต้องพิมพ์เอง แต่อาจต้องพริท์ออกมาเซ็นชื่อกำกับ แต่อาจต้องรอสัก 1 - 2 วันถึงจะส่งให้ได้ นอกจากนั้นก็จำเป็นต้องมีสำเนาพาสปอร์ตของท่านใดท่านหนึ่งและสเตจเม้นท์ของ ธนาคาร ซึ่งหลักฐานทุกอย่างและจดหมายเชิญ สามารถใช้การสแกนและส่งทางอีเมลได้ คุณก็แค่พรินท์ออกมาแล้วแนบไปในวันยื่น

แต่หากคิดว่าไม่อยากรบวนตายาย โดยคุณเองก็มีงานประจำที่มั่นคงทำก็อาจจะพอมีสิทธิ์ค่ะ แต่เงินในบัญชีที่ให้สถานทูตดู (pass book) ก็ต้องมีเงินที่รับรองว่าจะสนับสนุนการไปเที่่ยวได้ตั้งแต่ต้นจนจบรายการ ทั้งนี้อาจนำเงินสักก้อนหนึ่งมาใส่บัญชีไว้นิ่งๆ สัก
28 วันหรือ 1 -2 เดือน แล้วค่อยขอวีซ่าก็น่าจะช่วยได้ แล้วให้ระบุในตอนกรอกวีซ่าพาร์ท 8 Additional Information เพื่อช่วยในการขอวีซ่าว่า การมาพักกับตาและยายของแฟนเป็นการช่วยให้คุณไม่ต้องเสีียค่าที่พักและประหยัดค่าอาหารเป็นบางมื้อ ออกค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าเที่ยว
เป็นต้น

นอกจากนั้น ต้องหาหลักฐานที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง 1. คุณกับแฟน อาจเป็นรูปถ่าย อีเมลที่เขียนถึงกัน และสำเนาพาสปอร์ต ระยะเวลาในการรู้จักกันก็สำคัญ ควรมากกว่า 1 ปีขึ้นไปหากไม่เคยเจอกันมาก่อน แต่หากเคยเจอกันมาก็ให้แนบหลักฐานไปด้วย 2. ความสัมพันธ์ระหว่างแฟนกับตายาย เช่นรูปถ่าย เป็นต้น แต่หากได้จดหมายเชิญและสำเนาพาสปอร์ตของตายาย รูปถ่ายก็อาจไม่ต้องใช้