Search This Blog

Sunday, 12 February 2012

รูปถ่ายขนาดพาสปอร์ตเพื่อใช้ประกอบการขอวีซ่าอังกฤษและประเทศอื่นๆ ในสหราชอาณาจักรหรือวีซ่ามายุโรป

รูปถ่ายขนาดพาสปอร์ตเพื่อใช้ประกอบการขอวีซ่าอังกฤษและประเทศอื่นๆ ในสหราชอาณาจักรหรือวีซ่ามายุโรป
แปลและเรียบเรียงโดย Aphrodite
บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ที่กำลังจะถ่ายรูปประกอบการขอวีซ่าทุกประเภทมายังประเทศในสหราชอาณาจักรและประเทศในกลุ่มเชงเก้น(เกือบทุกประเทศในยุโรปก็ว่าได้ค่ะ)

1. ต้องเป็นการถ่ายภาพสีและพื้นหลังของรูปต้องเป็นสีขาวครีมหรือสีเทาอ่อน
2. ขนาดของรูป ควรมีขนาดกว้าง × ยาว ---35 ม.ม. × 45  ม.ม.
3. ตำแหน่งของตาต้องชัดเจน ไม่มีเงา ดังนั้นต้องไม่สวมแว่น หรือไม่ให้ผ้าโพกผมมาบังตาหากเป็นผู้ที่ต้องสวมผ้าคลุมหัวตลอดเวลาตามหลักศาสนา
4. ต้องให้เห็นหน้าชัดไม่ให้ผมมากบังหน้า
5. หน้าตรง ห้ามยิ้ม ห้ามบึ้ง ห้ามเลิกคิ้ว
6.ห้ามมีรอยขีดข่วนตรงด้านหน้าของภาพ
7. ต้องถ่ายและพิมพ์ออกมาอย่างได้มาตรฐาน ไม่ควรทำเองที่บ้าน ควรไปถ่ายที่ห้องล้างอัดรูป
8. ภาพควรถ่ายไว้ไม่เกิน 1 เดือนก่อนยื่น (6 เดือนหรือมากกว่านั้นก็ได้หากหน้าตาไม่เปลี่ยนมากและไม่ได้ใช้ภาพนั้นมาก่อน)
หมายเหตุ คุณควรไปดูก่อนว่าร้านที่คุณเลือกนั้น เคยมีประสบการณ์การถ่ายภาพการขอวีซ่ามาก่อนหรือไม่ บางร้านจะมีข้อมูลแปะไว้ว่าหากต้องการถ่ายรูปไปยุโรป ลักษณะรูปและขนาดต้องเป็นอย่างไร หากต้องการไปอเมริกา USA ลักษณะรูปและขนาดต้องเป็นอย่างไร หากมีกระดาษแปะไว้ หรือเขาทราบข้อมูล ก็เลือกถ่ายที่ร้านนั้นเลย
สามารถดูภาพตัวอย่าง(เน้นที่เขียนว่า Good กับ Acceptable) ได้ที่ http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/applicationforms/flr/photoguidance0409.pdf
ที่มา เว็บไซต์สำนักตรวจคนเข้าเมืองอังกฤษ UKBA