Search This Blog

Thursday, 26 May 2011

UK Visa ข้อควรรู้ก่อนกรอกใบคำร้องวีซ่าสหราชอาณาจักรฯ ออนไลน์


UK VISA การกรอกวีซ่ามายังสหราชอาณาจักรออนไลน์ ตอนที่ 3 วิธีแก้ไขหากเกิดปัญหาระหว่างกรอกวีซ่าออนไลน์
 บทความโดย Aphrodite
1.      ระหว่างที่กรอกคำร้องออนไลน์ สามารถบันทึกข้อมูลได้หรือไม่ อย่างไร
ตอบ สามารถทำ ได้ โดยการกดปุ่ม // ในกรอบสีส้ม หากหน้าที่กำลังกรอกอยู่ไม่มีให้บันทึก ก็แสดงว่ายังต้องกรอกต่อไปอีก จนกว่าจะเจอ ส่วนใหญ่หน้าที่ไม่มีปุ่มบันทึก จะเป็นหน้าที่ให้กรอกข้อมูลอ้างอิงเช่น ชื่อ- นามสกุล ข้อมูลในพาสปอร์ต เป็นต้น
2.      หากลืมบันทึกข้อมูลก่อนออกจากระบบ ข้อมูลที่กรอกไว้จะหายไปหรือไม่
ตอบ ข้อมูลจะได้รับการบันทึกไว้เป็นเวลา 2 วัน หากหลังจาก 2 วันหากไม่มากรอกเพิ่มหรือเข้ามาบันทึก ข้อมูลที่กรอกไว้ก็จะหายไปค่ะ
3.      หากได้ทำการบันทึกข้อมูลก่อนออกจากระบบ ข้อมูลดังกล่าวจะอยู่ในระบบเป็นระยะเวลากี่วัน
ตอบ ข้อมูลที่กรอกและได้รับการบันทึกไว้ก่อนออกจากระบบ จะได้รับการเก็บรักษาไว้เป็นเวลา 7 วัน หากท่านยังไม่พร้อมที่จะกรอกข้อมูลเพิ่ม ท่านควรจะต้องทำการล็อกอินเข้าไปทุกๆ  7 วัน อย่างไรก็ดี ข้อมูลที่กรอกไว้ จะได้รับการเก็บรักษาไว้เพียง 30 วัน หากท่านไม่สามารถกรอกใบคำร้องให้เสร็จสมบูรณ์ได้ภายในระยะเวลา 30 วัน ใบคำร้องดังกล่าวก็จะถูกลบทิ้ง เมื่อเป็นอย่างนั้น ท่านก็ต้องกรอกใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ต้น
อย่างไรก็ดี หากท่านได้ทำการจองวันยื่นใบคำร้องที่ศูนย์รับคำร้องไว้ และได้รับหมายเลขอ้างอิงในการนัดหมายเพื่อยื่นใบคำร้องหรือ a Visa Appointment Reference VAR ใบคำร้องของท่านก็จะสามารถอยู่ในระบบได้จนกระทั่งถึงวันนัดหมาย
4.      หากมีคำถามบางคำถามที่ไม่เข้าใจว่าต้องตอบว่าอย่างไร จะต้องทำอย่างไร
เมือคลิกที่เครื่องหมาย ? คำอธิบายสิ่งที่ท่านต้องกรอกจะปรากฏทางด้านซ้ายมือ
5.       หากลืมจดว่าหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเป็นการสนับสนุนใบคำร้องของท่านมีอะไรบ้าง ท่านควรจะทำอย่างไร
ตอบ ทางระบบจะส่งเอกสารที่ระบุหลักฐานที่ท่านต้องยื่นประกอบการยื่นใบคำร้องขอวีซ่าไปให้ท่านทางอีเมล
6.      หากได้ทำกด Submit ไปแล้ว แต่มาพบว่ามีการกรอกข้อมูลผิดพลาด จะสามารถแก้ไขได้อีกหรือไม่
ตอบ ไม่สามารถแก้ไขในระบบได้หากได้กด submit  ไปแล้ว แต่ให้แก้ในใบคำร้องที่ท่านพิมพ์หรือพรินท์ออกมาได้ในกรณีที่เป็นความผิดเล็กๆ น้อยๆ เช่น การสะกดคำผิด หรือตัวเลขผิด
7.      หากพรินท์ใบคำร้องออกมาแล้วเห็นว่าข้อมูลที่กรอกไว้ขาดหายไปเป็นบางส่วน ท่านจะต้องทำอย่างไร
ตอบ ท่านไม่ต้องกังวล เนื่องจากข้อมูลนั้นได้ถูกส่งไปยังเว็บไซต์แล้ว แต่หากต้องการความสบายใจ ท่านก็สามารถเขียนเติมข้อมูลที่หายไปในใบคำร้องที่ท่านพรินท์ออกมาด้วยก็ได้
8.      หากกรอกข้อมูลไปจนครบและมาถึงหน้าสุดท้ายแล้ว แต่ลืมที่จะพรินท์หรือไม่มีเครื่องพรินท์จะต้องทำอย่างไร
ตอบ ไม่ต้องกังวล ให้เปิดเข้าไปในหน้าแรกของเว็บแล้วคลิกตรง Existing Application Login หลังจากล็อกอินเข้ามาแล้ว ท่านก็จะสามารถกดพรินท์ได้เลย
ให้คลิกตรง Exisiting Apllication Login
9.      หากลืมหมายเลขอ้างอิงหรือ Ref. No. และพาสเวิร์ด (Password) ท่านจะต้องทำอย่างไร
ตอบ หมายเลขอ้างอิง(ขึ้นต้นด้วย GWF) จะถูกส่งไปที่อีเมลของท่านตั้งแต่ครั้งแรกที่ท่านกรอกใบคำร้อง หากไม่มีใน Inbox ให้ดูใน Junk Mail แต่ทางระบบจะไม่ส่งพาสเวิร์ดไปให้ ท่านสามารถขอให้ทางระบบส่งไปให้ทางอีเมลได้เช่นกัน แต่วิธีที่ง่ายที่สุดคือจดพาสเวิร์ดเอาไว้ค่ะ หากท่านใดใช้ laptop ในการกรอก คอมพิวเตอร์ของท่านจะบันทึกหมายเลขอ้างอิงไว้ เมื่อกด G หมายเลขที่เหลือก็จะปรากฏขึ้นมาเอง แต่ passwordไม่สามารถบันทึกได้
10.  หากวันที่มีคิวว่าง เป็นวันที่ช้าเกินไปไม่น่าจะได้ผลวีซ่าทันวันเดินทาง จะทำอย่างไร
ตอบ ให้ท่านจองเอาไว้ และให้หมั่นตรวจสอบดูว่ามีใครยกเลิกคิวบ้าง หากมีให้ท่านจองคิวใหม่ (Reschedule)
11.  ท่านจะสามารถชำระค่าวีซ่าออนไลน์ได้หรือไม่
ตอบ ระบบการชำระค่าวีซ่าออนไลน์ยังไม่สามารถทำได้ในประเทศไทยค่ะ