Search This Blog

Monday, 16 May 2011

UK Visa การบันทึกข้อมูลระหว่างการกรอกคำร้องวีซ่าสหราชอาณาจักรออนไลน์ To Save and to Return to an Online UK Visa Application

Visa การบันทึกข้อมูลระหว่างการกรอกคำร้องวีซ่าสหราชอาณาจักรออนไลน์ UK Visa Existing Application Login
 


การบันทึกข้อมูลระหว่างการกรอกคำร้องวีซ่าสหราชอาณาจักรออนไลน์ ให้คลิกเมื่อต้องการเซฟข้อมูล ( Save) ในกรณีที่ต้องการหยุดการกรอก ให้คลิก/กดที่ เครื่องหมาย // ในกรอบสีส้ม (ตามภาพที่ 1)
ภาพ 1 เครื่องหมายที่ใช้คลิก/กด เพื่อบันทึกข้อมูลออนไลน์ก่อนออกจากระบบ
 เมื่อกดปุ่มนี้ ก็จะปรากฏข้อความดังนั้น


ภาพ 2 SAVE your Online-Visa-Application,
1.      Here you can SAVE your Online-Visa-Application, so you can complete it later. ท่านสามารถบันทึกข้อมูลได้ในหน้านี้ เพื่อกลับมากรอกข้อมูลให้เสร็จสมบูรณ์ในคราวต่อไป”
2.      To Log-in again, you will require you unique “Visa Application Reference Number”. This number will be sent to the Email address below, which you supplied in your Visa Application Security Details” ในการเข้ามากรอกข้อมูลครั้งต่อไป ท่านต้องใช้หมายเลขรหัสส่วนตัวสำหรับอ้างอิง (Visa Application Reference Number) ซึ่งหมายเลขรหัสส่วนตัวสำหรับอ้างอิง ดังกล่าวจะถูกส่งไปที่ที่อยู่อีเมลข้างล่างนี้ ซึ่งเป็นที่อยู่อีเมลที่ท่านได้กรอกไว้ในส่วนที่เป็น ข้อมูลที่ให้ไว้เพื่อความปลอดภัยในการกรอกใบคำร้องวีซ่า
3.      Email address ที่อยู่อีเมลที่เลขรหัสส่วนตัวเพื่อใช้อ้างอิงจะถูกส่งไป
4.      Note: Your Incomplete Visa Application will only be kept for 7 days. If you do not Login to complete the Application within 7 days. It will be deleted and you will need to apply again. หมายเหตุ ใบคำร้องของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้ภายในเวลา 7 วัน หากท่านไม่เข้ามากรอกให้เสร็จสมบูรณ์ใน 7 วัน ข้อมูลทุกอย่างก็จะถูกลบทิ้งและท่านต้องกรอกข้อมูลทั้งหมดใหม่
เมื่อข้อความดังกล่าวปรากฏขึ้นให้คุณกดปุ่ม Save (ดูภาพ 2 ประกอบ ) หากต้องการถอยไปตั้งหลักก่อน แต่หากต้องการกรอกต่อก็กดปุ่ม Cancel 

ภาพ  3 การบันทึกข้อมูลระหว่างกรอกคำร้องวีซ่า ออนไลน์ ข้อความที่ปรากฏเมื่อกดปุ่ม save

 ข้อความที่จะปรากฏเมื่อกดปุ่ม Save

1.      This is your unique application number. Please keep it save for your reference. นี่คือหมายเลขรหัสส่วนตัวสำหรับอ้างอิง ของท่าน กรุณาเก็บไว้เพื่อใช้ในการอ้างอิง
2.      เลขรหัสส่วนตัวเพื่ออ้างอิง
3.      A confirmation email has been sent to the following email address: ทางเว็บไซต์ได้ส่งอีเมลยืนยันไปยังที่อยู่อีเมลข้างล่างนี้
4.      ที่อยู่อีเมลที่รหัสได้ถูกส่งไป
5.      Your saved visa application will be available for you to retrieve until:  ใบคำร้องวีซ่าของคุณจะได้รับการเก็บรักษาไว้จนกระทั่ง
6.      วันเดือนปีที่คุณต้องเข้ามากรอกให้เสร็จสมบูรณ์
7.      To Login again to your visa application click on the “Existing Visa Application Login” link on the welcome page of our website. There you will be asked to enter your Applications Security details along with your unique Visa Application or Appointment number to continue. ในการเข้ามากรอกข้อมูลครั้วต่อไป ให้คลิกตรงลิงก์ “Existing Visa Application Login” ในหน้าแรกของเว็บไซต์ ท่านจะต้องกรอกข้อมูลที่ให้ไว้เพื่อความปลอดภัย (Applications Security details) และหมายเลขรหัสส่วนตัวสำหรับอ้างอิงในการดำเนินการ จากนั้นก็กดปุ่ Done
ข้อสังเกตคือ คุณจะใช้ปุ่มนี้ก็ต่อเมื่อ คุณไม่สามารถกรอกข้อมูลในหน้านั้นๆ ให้ครบได้ในคราวเดียว อาจเนื่องมาจากเอกสารไม่ครบ เหนื่อย ตาลาย ง่วงนอน อยากหยุดไปอาเจียนแล้วจะกลับมากรอกใหม่ หากเป็นแบบนั้นก็ให้เซฟข้อมูลแล้วค่อยกลับมากรอกใหม่เมื่อพร้อม คุณไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูลหรือเซฟ (Save) ข้อมูลทุกหน้าเพราะมิฉะนั้น คุณต้องทำการล็อกอินเข้ามาใหม่ซึ่งเสียเวลา ดังนั้นควรหาคอมพิวเตอร์ที่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่แรงและไม่หลุด มิฉะนั้นหากต้องมาเซฟทุกหน้า คุณอาจจะอยากด่าใครสักคนเสียทั้งเวลาและอารมณ์โดยใช่เหตุค่ะ
การเข้ามากรอกข้อมูลคครั้งต่อไปก็ให้ไปที่หน้าเว็บไซต์ http://www.visa4uk.fco.gov.uk/  แล้วคลิกที่ “Existing Visa Application Login” ดังรูปที่ 4
ภาพ 4 การล้อกอินกลับเข้าไปกรอกใบคำร้องวีซ่าออนไลน์อีกครั้ง 

เมื่อคุณกด Existing Visa Application Login” แล้วคุณก็จะต้องใส่รายละเอียดต่างๆ ดังนี้
ภาพที่ 5 ให้ใส่เลขรหัสอ้างอิงเพื่อทำการล็อกอิน
หมายเลข 1 ข้อความต้อนรับคุณในการกลับเข้ามากรอกใบคำร้องต่อ
หมายเลข 2 แจ้งว่าการใส่รหัสและข้อมูลต่างๆ ในหน้านี้ต้องใช้ความระมัดระวังและสติ เพราะหากใสข้อมูลผิดเพียงนิด คุณก็อาจจะไม่สามารถล็อกอินเข้าไปกรอกใบคำร้องได้
หมายเลข 3 ให้ใส่หมายเลขรหัสส่วนตัวสำหรับอ้างอิงที่ส่งไปยังที่อยู่อีเมล
หมายเลข 4 ให้ใส่ที่อยู่อีเมล
หมายเลข 5 ให้ใส่รหัสที่ตั้งไว้สำหรับเว็บนี้เฉพาะ รหัสดังกล่าวก็คือรหัสเดียวกับที่คุณตั้งไว้ในการกรอกใบคำร้องครั้งแรก หากจำไม่ได้ให้คลิกเครื่องหมาย? เพื่อจะเดารหัสจากคำใบ้ที่คุณตั้งไว้แล้วก่อนหน้านี้
หมายเลข 6 ให้คลิกข้อความ Click here. หากจำรหัสไม่ได้
  จากนั้นให้คุณคลิก 8. Login เพื่อกรอกคำร้องต่อ หรือ คลิก 7. Cancel เพื่อออกจากระบบ
  
เมื่อ Login สำเร็จ หน้าต่อไปนี้ก็จะปรากฏขึ้น
ภาพ 6 หน้าที่จะปรากฏเมื่อใส่ข้อมูลเพื่อล็อกอินถูกต้องสมบูรณ์
 กดหมายเลข 1 Complete your Visa Application เพื่อทำการกรอกใบคำร้องต่อ
 แต่หากเปลี่ยนใจ ให้กดตรง 2 Log off

อ่านต่อ คู่มือ การกรอกใบคำร้องออนไลน์ เข้าสู่หน้าเว็บไซต์visa4uk
  อ่านต่อ คู่มือการกรอกใบคำร้องออนไลน์ Part 1-2