Search This Blog

Wednesday, 25 May 2011

UKVisa การจองคิวยื่นคำร้องวีซ่ามายังสหราชอาณาจักรออนไลน์ STD Code UK Visa

UK Visa การจองคิวยื่นคำร้องวีซ่ามายังสหราชอาณาจักรออนไลน์ STD Code UK Visa
ก่อนหน้านี้คือ Visa คู่มือการกรอกใบคำร้องวีซ่าสหราชอาณาจักรออนไลน์ Visa Part 7-8
 
หลังจากที่ผจญภัยในหน้าเว็บ visa4uk มาจนถึงตอนจบแล้ว อย่าคิดว่าเสร็จสิ้นพิธีกรรมนะคะ เพราะคุณยังต้องจองคิวยื่นคำร้องออนไลน์ก่อน ไม่อย่างนั้นถือว่าไม่จบบริบูรณ์
การจองคิวยื่นคำร้องวีซ่ามายังสหราชอาณาจักรออนไลน์

เข้าสู่หน้าเว็บไซต์เพื่อจองได้ที่ https://www.vfs.firm.in/th-apptsystem/appscheduling/appwelcome.aspx

หรือเข้าเว็บไซต์ http://www.vfs-uk-th.com/vfsglobalintroduction.html
 แล้วคลิก Book an appointment หากต้องการจองวันยื่น
เมื่อคลิกแล้วจะปรากฏตัวเลือกให้เลือก ดังนี้
ตัวเลือก
Schedule Appointment  เพื่อจองวันยื่นคำร้อง
Re-schedule Appointment เพื่อเปลี่ยนวันยื่น 
Cancel Appointment เพื่อยกเลิกวันจอง 
Print Appointment letter เพื่อพรินท์ใบจองออกมา (ต้องทำ)

 คลิกตรงภาษาอังกฤษ ตามความประสงค์ของคุณ หรือเมือเลือก Schedule Appointment ก็จะต้องกรอกหน้านี้
Schedule an Appointment
Number of persons applying together:จำนวนคนที่ต้องการยื่น
Visa Category: ประเภทวีซ่า เลือก For All  Categories
Prime Time Appointment :   เลือกใช้บริการเร่งด่วน (มีค่าบริการเพิ่มอีก 1500 บาท หากไม่รีบและต้องการประหยัดก็เลือก No ค่ะ


จากนั้นก็จะมาสู่หน้านี้ 
ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลเพื่อล็อกอิน
ภาพ ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลเพื่อล็อกอิน
หมายเลข 1 Passport Number หมายเลขหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ต
หมายเลข 2 Title คำนำหน้าชื่อ (กรอกตามพาสปอร์ต หากไม่มี Miss ให้ใช้ Ms - Ms คือคำนำหน้าชื่อของผู้หญิงที่ใช้ทั่วๆ ไป ไม่ระบุว่าแต่งงานหรือยังไม่แต่งงาน ค่อนข้างเป็นทางการ)
หมายเลข 3. Given Name(s) ชื่อจริง (กรอกให้ตรงกับพาสปอร์ต)
หมายเลข 4. Surname นามสกุล (กรอกให้ตรงกับพาสปอร์ต)
หมายเลข 5. STD Code คือรหัสประเทศ ประเทศไทยคือ 66 (Standard Trunk Dialing หรือ Area Code)
หมายเลข 6. Landline Number หมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานหรือโทรศัพท์บ้าน ให้กรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณต้องการใช้ติดต่อกับทางสถานทูตที่สะดวก ถึงตัวคุณง่ายที่สุด
ขั้นตอนที่ 2 เลือกวัน –เดือน-ปี ที่ท่านสะดวกไปยื่น
ภาพ ขั้นตอนที่ 2 เลือกวัน –เดือน-ปี ที่ท่านสะดวกไปยื่น

ขั้นตอนที่ 3 Confirmation of Appointment ยืนยันการจอง ต้องพรินท์ออกมา แล้วจะช่วยให้ชีวิตสบายขึ้นอีกเยอะ 
ภาพ ขั้นตอนที่ 3 Confirmation of Appointment ยืนยันการจอง ต้องพรินท์ออกมา
หมายเลข 1.  Reference Number หมายเลขอ้างอิง
หมายเลข 2. Appointment Date วันนัด
หมายเลข 3. Appointment Time เวลานัด ให้ไปก่อนเวลาอย่างน้อย 10 นาทีนะคะ
หมายเลข 4. Full Name ชื่อ – นามสกุล (ตรวจความถูกต้องด้วยนะคะ ต้องตรงกับพาสปอร์ต)
หมายเลข 5. Passport Number หมายเลขหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ต
เมื่อไปยื่นที่ศูนย์รับคำร้อง เจ้าหน้าที่จะถามว่า ต้องการใช้บริการส่งข้อความผ่าน SMS เพื่อแจ้งสถานะคำร้องหรือไม่ หากใครใช้อินเตอร์เน็ตเป็นอาจิณต์ก็ไม่ต้องนะคะ เพราะสามารถติดตามสถานะคำร้องได้เอง ตามข้างล่างนี้ หากต้องการใช้บริการยื่นคำร้อง ก็ต้องเสียค่าบริการค่ะ
การติดตามสถานะคำร้องด้วยตนเอง
ภาพ การกรอกข้อมูลเพื่อติดตามสถานะคำร้องของตนเอง
หมายเลข 1 Application Reference Number จะเป็นเลขที่อยู่ในใบเสร็จที่ได้รับจากวี เอฟ เอส ขึ้นต้นด้วย PAT x(จำไม่ได้มีx กี่ตัว แต่มีเครื่องหมาย / อยู่ด้วย ตามด้วย วันเดือนปีที่ยื่นวีซ่า
หมายเลข 2 วัน เดือน ปีเกิด
หมายเลข 3 กดเพื่อทำรายการ
ทำใจให้สบายๆ นะคะ อย่าไปจดจ่อกับการรอคอย เอาเวลาไปทำลิสต์ว่าจะเอาชุดไหนไปใส่ หาข้อมูลการท่องเที่ยวไป เดี๋ยวก็รู้ผลเอง ขอให้ทุกอย่างราบรื่นนะคะ
หากต้องการเปลี่ยนวันยื่น

หากคุณต้องการเปลี่ยนวันจอง ที่จริง(หากระบบดีจริง) คุณสามารถเลือก Re-schedule Appointment ได้ แต่ หากไม่สามารถ Re-schedule ได้ ให้คุณทำดังนี้

1. เข้าสู่หน้าเว็บไซต์
http://www.vfs-uk-th.com/vfsglobalintroduction.html
แล้วคลิก Book an appointment
2. เลือก Cancel Appointment
4. ออกจากระบบ แล้วเข้าใหม่ แต่รอบนี้
5. ให้เลือก Schedule Appointment