Search This Blog

Monday, 20 August 2012

คุณต้องได้รับการสัมภาษณ์ในการขอวีซ่ามายังสหราชอาณาจักรหรือไม่หลังจากยื่นคำร้องและในระหว่างรอผลการอนุมัติวีซ่าวีซ่ามายังสหราชอาณาจักรคุณต้องได้รับการสัมภาษณ์หรือไม่

 
ส่วนใหญ่แล้วผู้ที่ยื่นคำร้องขอวีซ่าจะไม่ต้องการจะถูกสัมภาษณ์จากทางสำนักตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร UKBA(United Kingdom Border Agency) หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับประเภทวีซ่า ความสมบูรณ์ครบถ้วนของเอกสารที่ยื่น เช่น หากคุณยื่นเอกสารไม่ครบ หรือมีข้อมูลบางอย่างที่ทางสำนักตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักรต้องการทราบก่อนที่จะอนุมัติหรือปฏิเสธ ทางเจ้าหน้าที่ก็จะติดต่อคุณมาทางโทรศัพท์ และการสัมภาษณ์นั้นก็จะเป็นภาษาไทย โดยเจ้าหน้าที่คนไทยจะเป็นคนแปลให้เจ้าหน้าที่ชาวบริติชอีกต่อหนึ่ง ในบางกรณีซึ่งเกิดขึ้นน้อยมาก คุณอาจถูกเชิญไปรับการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ทางสำนักตรวจคนเข้าเมืองจะไม่สัมภาษณ์ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าที่อายุต่ำกว่า 10 ปี แต่หากเด็กจะต้องเดินทางโดยไม่มีผู้ใหญ่เดินทางไปด้วย ผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ต้องรับผิดชอบเด็ก เช่น พ่อแม่ หรือผู้ปกครอง ต้องเข้ารับการสัมภาษณ์แทน
หากผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่ามีอายุ 10 - 14 ปี และต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่สัมภาษณ์จะต้องมีผู้ปกครองเข้าร่วมฟังการสัมภาษณ์นั้นด้วย 
ส่วนผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่ามีอายุ 14 ปีขึั้นไป และต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ อาจถูกสัมภาษณ์ตามลำพัง

 
 
สำหรับผู้ที่ขอวีซ่าประเภทท่องเที่ยว ประเภท Geneal Visit, Family Visitor, Visiting Friend, Child Visitor, Student Visitor

ระหว่างการพิจารณาใบคำร้อง การสัมภาษณ์จะไม่เกิดขึ้นกับทุุกคน แต่หากเกิดกับคุณ นั่นหมายความว่าทางสถานทูตเห็นว่าคุณยังน่าจะมีสิทธิ์ได้รับวีซ่าแต่ ทางสำนักตรวจคนเข้าเมืองสหราชอาณาจักรยังต้องการข้อมูลบางอย่างเพิ่มเติม เพราะมิฉะนั้นก็จะปฏิเสธการอนุมัติไปได้เลย  ทั้งนี้การสัมภาษณ์ในปัจจุบันอาจเป็นเพียงการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เท่านั้นค่ะ 
สำหรับผู้ที่ขอวีซ่าติดตามย้ายถิ่นตามสมาชิกในครอบครัว ( คู่สมรส พาร์ทเนอร์(ไม่ได้จดทะเบียน) คู่หมั้น คู่รักเพศเดียวกัน ลูกติดตามแม่ แม่ติดตามลูก เป็นต้น)
หากกรณีของคุณเป็นกรณีที่ไม่ยุ่งยากซ้ำซ้อน และส่งเอกสารทุกอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ การสัมภาษณ์ก่อนอนุมัติวีซ่าก็จะไม่เกิดขึ้นค่ะ และหากเกิดก็จะเป็นการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
สำหรับผู้ที่ขอวีซ่า Tier 4 (General) Student)
 หากขอวีซ่าตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป คุณต้องเข้ารับการสัมภาษณ์เกี่ยวกับประวัติทางการเรียน การเรียน และแผนการเรียนปริญญาโท รวมทั้งสถานการณ์ทางการเงินที่จะสนับสนุนการเรียนในสหราชอาณาจักร
ข้อความที่คัดมา มีดังนี้ (ที่มาhttp://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/newsarticles/2012/july/18-student-interviews)

09 July 2012
Following a successful pilot, Immigration Minister Damian Green has announced that a targeted interview system for students will be introduced this summer and will concentrate on high-risk applicants.
If you are a student, you may be interviewed and asked a number of questions about your immigration and education history, study and post-study plans, and financial circumstances. We expect to interview up to 14,000 students in the next 12 months. We will refuse visas if we are not satisfied that you are a genuine student.
 อย่างไรก็ดีถึงแม้คุณจะได้รับวีซ่ามาจากประเทศไทย เมื่อเดินทางมาถึงยังประเทศใดประเทศหนึ่งในสหราชอาณาจักร(อังกฤษ สก็อตแลนด์ เวลส์ ไอร์แลนด์เหนือ) คุณจะต้องตอบคำถาม 2- 3 ข้อ ที่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ในการเดินทางของคุณก่อนจะได้รับการประทับตราอนุญาตให้เข้าเมืองจากทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทีสนามบิน